• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
5 Henkilöstökulut
milj. euroa      2013     2012
Palkat ja palkkiot 149 137
Henkilösivukulut
Eläkekulut 38 36
Muut henkilösivukulut 11 10
198 183
Johdon palkat ja palkkiot
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty konsernitilinpäätöksen yhteydessä liitteessä 32.
Henkilöstö keskimäärin
2013 2012
Öljytuotteet 1 578 1 558
Muut 735 729
2 313 2 287