• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
7 Muut liiketoiminnan kulut
milj. euroa 2013 2012
Vuokrat ja muut kiinteistökulut 18 20
Myynnin rahtikulut 74 86
Kunnossapitokulut 87 88
Muut 125 138
304 332
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot ja keskeneräisten hyödykkeiden romutukset 0 15
Tilintarkastajan palkkiot
1 000 euroa 2013 2012
Lakisääteinen tilintarkastus 357 349
Tilintarkastajan muut lakimääräiset lausunnot 6 5
Veroneuvonta 90 8
Muut palvelut 193 279
646 641