• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
8 Rahoitustuotot ja -kulut
milj. euroa                     2013                 2012
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 89 18
Omistusyhteysyrityksiltä 0 -
Muilta 0 0
Osinkotuotot yhteensä 89 18
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Saman konsernin yrityksiltä 0 1
Korkotuotot muilta 0 0
Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 0 1
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 1 5
Muilta 0 0
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 1 5
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -3 -
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -3 -4
Muille -67 -75
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -70 -79
Kurssierot 0 -10
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 -65
Korkotuottojen ja -kulujen yhteismäärät
milj. euroa 2013 2012
Korkotuotot 1 6
Korkokulut -62 -72
Nettokorot -61 -66