• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
9 Satunnaiset erät
milj. euroa          2013        2012
Konserniavustukset
Saadut konserniavustukset 161 35
Maksetut konserniavustukset - -165
161 -130