• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Emoyhtiön tuloslaskelma
milj. euroa Liite 1.1.–31.12.2013 1.1.–31.12.2012
Liikevaihto 2 11 823 11 992
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos -20 -97
Liiketoiminnan muut tuotot 3 21 16
Materiaalit ja palvelut 4 -10 973 -10 939
Henkilöstökulut 5 -198 -183
Poistot ja arvonalentumiset 6 -140 -142
Liiketoiminnan muut kulut 7 -304 -332
Liikevoitto 209 315
Rahoitustuotot ja -kulut 8 17 -65
Voitto ennen satunnaisia eriä 226 250
Satunnaiset erät 9 161 -130
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 387 120
Tilinpäätössiirrot 10 -10 -7
Tuloverot 11 -73 -24
Tilikauden voitto 304 89