• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat
tunnusluvut
2013 2012 2011
Tuloslaskelma
Liikevaihto milj. euroa 17 462 17 853 15 420
Liikevoitto milj. euroa 632 324 273
- osuus liikevaihdosta % 3,6 1,8 1,8
Vertailukelpoinen liikevoitto milj. euroa 604 355 178
Voitto ennen veroja milj. euroa 561 233 206
- osuus liikevaihdosta % 3,2 1,3 1,3
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto (ROE) % 19,2 6,3 6,6
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (ROCE) % 13,4 6,6 5,9
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen (ROACE) % 11,8 5,0 2,6
Rahoitus ja taloudellinen asema
Korollinen nettovelka milj. euroa 1 252 1 935 2 080
Velan osuus kokonaispääomasta % 30,0 43,2 45,7
Velkaantumisaste % 42,8 76,2 84,3
Omavaraisuusaste % 41,6 34,4 34,0
Muut tunnusluvut
Sijoitettu pääoma milj. euroa 4 681 4 885 4 850
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin sekä osakkeisiin milj. euroa 214 292 364
- osuus liikevaihdosta % 1,2 1,6 2,4
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 40 42 42
- osuus liikevaihdosta % 0,2 0,2 0,3
Henkilöstö keskimäärin 5 097 5 031 4 926
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake (EPS) euroa 2,04 0,61 0,62
Oma pääoma / osake euroa 11,36 9,86 9,58
Rahavirta / osake euroa 3,28 1,83 0,77
Hinta / voitto -suhde (P/E) 7,04 15,97 12,61
Osinko / osake euroa 0,65 1) 0,38 0,35
Osinko tuloksesta % 31,8 1) 62,1 56,5
Efektiivinen osinkotuotto % 4,5 1) 3,9 4,5
Osakekurssi
Kurssi kauden lopussa euroa 14,37 9,77 7,81
Keskikurssi euroa 13,06 9,08 10,22
Alin kurssi euroa 10,13 7,28 6,19
Ylin kurssi euroa 17,33 11,11 14,70
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 3 685 2 505 2 003
Osakkeiden vaihdon kehitys
Vaihdettu osakemäärä 1 000 241 467 259 007 285 178
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä % 94 101 111
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 255 967 244 255 918 686 255 918 686
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 255 982 212 255 918 686 255 918 686
1) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle