• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
1 Yrityksen perustiedot
Neste Oil Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Neste Oil Oyj tytäryrityksineen on korkealaatuisiin liikennepolttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyritys. Konsernin jalostamot ja muut tuotantolaitokset, yhdessä Suomessa ja Baltian alueella sijaitsevan liikenneasemaverkoston ja muiden vähittäismyyntipisteiden kanssa, tuottavat kotimaisille ja vientimarkkinoille bensiiniä, dieselöljyä, lentokone- ja laivapolttoaineita, lämmitysöljyä sekä raskasta polttoöljyä, perusöljyä, voiteluaineita, liikennepolttoaineiden komponentteja, liuottimia, nestekaasua, bitumia sekä uusiutuvaa NExBTL-dieseliä, joka perustuu Neste Oilissa kehitettyyn teknologiaan. Neste Oililla on myös raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden tuontia ja öljytuotteiden kuljetuksia hoitavia raakaöljy- ja tuotetankkereita. Neste Oil on johtava ympäristöä vähemmän kuormittavien öljytuotteiden jalostaja.
Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän konsernitilinpäätöksen 3.2.2014.