• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
10 Henkilöstökulut
milj. euroa 2013 2012
Palkat ja palkkiot 270 253
Sosiaalikulut 25 23
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt 41 39
Eläkekulut – etuuspohjaiset järjestelyt 7 14
Muut kulut 10 10
353 339
Henkilöstö (keskimäärin)
2013 2012
Öljytuotteet 2 097 2 085
Uusiutuvat polttoaineet 261 260
Öljyn vähittäismyynti 1 313 1 316
Muut 1 426 1 370
5 097 5 031