• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
11 Poistot ja arvonalentumiset
milj. euroa 2013 2012
Poistot aineellisista hyödykkeistä
Rakennukset 68 65
Koneet ja kalusto 232 239
Muut aineelliset hyödykkeet 15 19
315 323
Poistot aineettomista hyödykkeistä 8 9
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 323 332