• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
12 Liiketoiminnan muut kulut
milj. euroa 2013 2012
Vuokrat ja muut kiinteistökulut 92 102
Myynnin rahtikulut 256 242
Kunnossapitokulut 129 117
Palvelut 75 83
Muut 248 223
800 767
Vuokrat sisältävät maa-alueiden, toimitilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrat mukaan lukien alusten aikarahtivuokrat.
Palvelut sisältävät suunnittelu- ja konsultointipalvelut, tietojärjestelmäpalvelut ja muut palvelut.
Muut kulut sisältävät myyntikuluja ja vakuutusmaksuja sekä avointen öljy- ja rahtijohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, kun muutokset ovat negatiivisia.
Vuonna 2012 palvelut ja muut kulut sisälsivät 22 milj. euron IT-projektin romutuksen.
Tilintarkastajan palkkiot
1 000 euroa 2013 2012
Lakisääteinen tilintarkastus 1 052 1 077
Tilintarkastajan muut lakimääräiset palvelut 6 7
Veroneuvonta 150 14
Muut palvelut 236 331
1 444 1 429