• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
15 Osakekohtainen tulos
Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva voitto osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä kauden aikana. Laimennusvaikutusta ei synny, sillä yhtiö ei ole myöntänyt optio-oikeuksia. Osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu omilla osakkeilla, 421 474 osaketta (2012: 485 000), kuten kerrotaan liitetiedossa 26.
2013 2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. euroa 523 157
Kantaosakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 255 967 255 919
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa / osake) 2,04 0,61