• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
17 Aineelliset hyödykkeet
milj. euroa
2013 Maa-
alueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 76 2 092 3 972 193 153 6 486
Kurssierot -2 -9 -5 -1 -1 -18
Lisäykset 2 64 84 14 36 200
Vähennykset 0 -3 -12 0 -3 -18
Uudelleenryhmittelyt 0 2 10 0 -12 0
Hankintameno 31.12.2013 76 2 146 4 049 206 173 6 650
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013 - 678 1 837 102 - 2 617
Kurssierot - -4 -2 -1 - -7
Vähennykset - -3 -13 0 - -16
Uudelleenryhmittelyt - 0 0 0 - 0
Tilikauden poistot - 68 232 15 - 315
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013 - 739 2 054 116 - 2 909
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 76 1 414 2 135 91 153 3 869
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 76 1 407 1 995 90 173 3 741
milj. euroa
2012 Maa-
alueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Kesken-
eräiset
hankinnat
Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 94 2 031 3 912 160 150 6 347
Kurssierot 2 8 3 0 0 13
Lisäykset 2 51 138 8 70 269
Vähennykset 0 -34 -18 0 -5 -57
Uudelleenryhmittelyt -6 68 -34 27 -62 -7
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat -16 -32 -29 -2 0 -79
Hankintameno 31.12.2012 76 2 092 3 972 193 153 6 486
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012 - 660 1 635 84 - 2 379
Kurssierot - 3 3 0 - 6
Vähennykset - -33 -18 0 - -51
Uudelleenryhmittelyt - 1 -1 0 - 0
Tilikauden poistot - 65 239 19 - 323
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat - -18 -21 -1 - -40
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012 - 678 1 837 102 - 2 617
Kirjanpitoarvo 1.1.2012 94 1 371 2 277 76 150 3 968
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 76 1 414 2 135 91 153 3 869
Rahoitusleasing
Koneisiin ja kalustoon sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittuja hyödykkeitä, joissa konserni on vuokralleottaja, seuraavassa taulukossa esitetyt määrät.
milj. euroa 2013 2012
Hankintameno 235 234
Kertyneet poistot 81 68
Kirjanpitoarvo 154 166
Vieraan pääoman aktivoidut menot
Öljytuotteiden investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja on aktivoitu tilikaudella 2013 0,5 milj. euroa. Erä sisältyy "Aineellisiin hyödykkeisiin". Korkoprosenttina on käytetty kuukausittain laskettua konsernin keskimääräistä korollisten velkojen korkokantaa. Keskimääräiseksi aktivointikorkokannaksi muodostui tilikaudella 2013 3,5 %.

Investointihankkeisiin liittyviä korkokuluja ei aktivoitu tilikaudella 2012.