• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
22 Vaihto-omaisuus
milj. euroa 2013 2012
Materiaalit ja tarvikkeet 560 488
Valmiit tuotteet ja tavarat 902 969
Muu vaihto-omaisuus 6 7
1 468 1 464
Vaihto-omaisuuden alaskirjaukset olivat 7 milj. euroa tilikaudella 2013 (2012: 40 milj. euroa).