• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
23 Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja muut
saamiset
Kirjanpitoarvo
milj. euroa 2013 2012
Myyntisaamiset 876 1 008
Muut saamiset 45 114
Ennakkomaksut 5 6
Siirtosaamiset 20 26
946 1 154
Myyntisaamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpitoarvo. Myyntisaamisista kirjattu arvonalentuminen oli 3 milj. euroa (2012: 4 milj. euroa).
Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 3, Taloudellisten riskien hallinta, "luotto ja vastapuoliriski" -osiossa.
Tilikausien 2012 ja 2013 aikana konserni myi myyntisaamisia rahoitusyhtiölle. Myytyjen myyntisaamisten määrä ei ollut merkittävä.