• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
24 Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät seuraavat erät:
milj. euroa 2013 2012
Kassavarat 457 383
Lyhytaikaiset pankkitalletukset 49 26
Yhteensä 506 409
Rahat ja pankkisaamiset taseen myytävä olevissa omaisuuserissä - 1
Yhteensä 506 410
Rahoihin ja pankkisaamisiin liittyvä maksimiluottoriski on niiden kirjanpitoarvo.