• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
25 Johdannaissopimukset
Korko- ja valuuttajohdannaisten ja osaketermiinien nimellisarvot
2013 2012
Voimassaoloaika Voimassaoloaika
< 1 vuosi 1–6 vuotta Yhteensä < 1 vuosi 1–7 vuotta Yhteensä
Rahavirran suojaukseen määritellyt
johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) - 50 50 - 50 50
Valuuttatermiinit 657 - 657 646 - 646
Valuuttaoptiot
- Ostetut 196 - 196 113 - 113
- Asetetut 192 - 192 92 - 92
1 045 50 1 095 851 50 901
Käyvän arvon suojaukseksi määritellyt
johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) - 700 700 - 700 700
- 700 700 - 700 700
Ilman suojauslaskentaa olevat johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) 50 - 50 230 50 280
Valuuttatermiinit 391 - 391 993 - 993
441 - 441 1 223 50 1 273
1) Koronvaihtosopimukset erääntyvät 6 vuodessa.
Hyödykejohdannaisten määrät
2013 2012
Määrä miljoonaa bbl Määrä miljoonaa bbl
Voimassaoloaika Voimassaoloaika
< 1 vuosi 1–3 vuotta Yhteensä < 1 vuosi 1–3 vuotta Yhteensä
Rahavirran suojaukseen määritellyt hyödykejohdannaiset 2)
Termiinit ja futuurit
- Myyntisopimukset - - - 14 - 14
- - - 14 - 14
Ilman suojauslaskentaa olevat hyödykejohdannaiset 3)
Termiinit ja futuurit
- Myyntisopimukset 7 - 7 7 - 7
- Ostosopimukset 9 - 9 17 - 17
16 - 16 24 - 24
Määrä GWh Määrä GWh
Voimassaoloaika Voimassaoloaika
< 1 vuosi 1–3 vuotta Yhteensä < 1 vuosi 1–3 vuotta Yhteensä
Ilman suojauslaskentaa olevat hyödykejohdannaiset
Termiinit ja futuurit
- Ostosopimukset 957 670 1 627 - - -
957 670 1 627 - - -
2) Rahavirran suojaukseen määritellyt hyödykejohdannaiset ovat öljyjohdannaisia.
3) Hyödykejohdannaiset ilman ilman suojauslaskentaa sisältävät öljy-, rahti-, kasviöljy- ja sähköjohdannaisia. Ne ovat trading-tarkoituksessa solmittuja johdannaissopimuksia ja rahavirran suojauksia, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Käypä arvo 2013 Käypä arvo 2012
Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen
Korko- ja valuutta-johdannaiset ja
osaketermiinit
< 1 vuosi 1–6 vuotta < 1 vuosi 1–6 vuotta < 1 vuosi 1–7 vuotta < 1 vuosi 1–7 vuotta
Rahavirran suojaukseen määritellyt
johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) - - - 4 - - - 6
Valuuttatermiinit 13 - 8 - 18 - 1 -
Valuuttaoptiot
- Ostetut 2 - 0 - 1 - 1 -
- Asetetut 3 - - - 1 - - -
18 - 8 4 20 - 2 6
Käyvän arvon suojaukseksi määritellyt
johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) - 22 - 1 - 37 - -
- 22 - 1 - 37 - -
Ilman suojauslaskentaa olevat
johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1) - - 0 - - - 4 0
Valuuttatermiinit 3 - 1 - 8 - 5 -
3 - 1 - 8 - 9 0
1) Koronvaihtosopimukset erääntyvät 6 vuodessa.
milj. euroa Käypä arvo 2013 Käypä arvo 2012
Positiivinen Negatiivinen Positiivinen Negatiivinen
Hyödykejohdannaiset < 1 vuosi 1–3 vuotta < 1 vuosi 1–3 vuotta < 1 vuosi 1–3 vuotta < 1 vuosi 1–3 vuotta
Rahavirran suojaukseen määritellyt
hyödykejohdannaiset 2)
Termiinit ja futuurit
- Myyntisopimukset - - - - 10 - 11 -
- - - - 10 - 11 -
Ilman suojauslaskentaa olevat
hyödykejohdannaiset 3)
Termiinit ja futuurit
- Myyntisopimukset 1 - 9 - 7 - 7 -
- Ostosopimukset 12 - 7 2 12 - 18 -
13 - 16 2 19 - 25 -
2) Rahavirran suojaukseen määritellyt hyödykejohdannaiset ovat öljyjohdannaisia.
3) Hyödykejohdannaiset ilman suojauslaskentaa sisältävät öljy-, rahti-, kasviöljy- ja sähköjohdannaisia. Ne ovat trading-tarkoituksessa solmittuja johdannaissopimuksia ja rahavirran suojauksia, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.
2013 2012
Varat Velat Varat Velat
Täsmäytys taseeseen Lyhyt-
aikaiset
Pitkä-
aikaiset
Lyhyt-
aikaiset
Pitkä-
aikaiset
Lyhyt-
aikaiset
Pitkä-
aikaiset
Lyhyt-
aikaiset
Pitkä-
aikaiset
Johdannaissopimukset 34 22 25 7 57 37 47 6
Käyvän arvon määrittäminen
Johdannaissopimukset on alunperin merkitty taseeseen ja uudelleenarvostettu tilinpäätöspäivänä käypiin arvoihin, joita voitaisiin käyttää, jos kaksi halukasta osapuolta toteuttaisi liiketapahtuman tilinpäätöspäivänä. Käyvät arvot on määritelty käyttämällä useita eri menetelmiä sekä arvonmääritystekniikoita, ja taustaoletukset perustuvat kyseisten tilinpäätöspäivien markkinanoteerauksiin.

Koronvaihtosopimusten ja peruutettavien koronvaihtosopimusten käyvät arvot ovat ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvoja. Koronvaihtosopimusten ja peruutettavien koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot. Valuuttatermiinisopimukset on laskettu käyttämällä arvonmääritysmalleja ja tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia. Valuuttaoptioiden käyvät arvot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia ja Black and Scholes -optioarvostusmallia. Valuuttajohdannaisten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot.

Pörsseissä noteerattujen öljyjohdannaisten käyvät arvot perustuvat 31.12.2013 markkinahintoihin. Pörssien ulkopuolella tehtyjen öljy- ja rahtijohdannaisten käyvät arvot perustuvat niistä aiheutuvien markkinanoteerausten mukaisten kassavirtojen nykyarvoon. Öljyjohdannaisten käypien arvojen muutokset on raportoitu joko omassa pääomassa tai tuloslaskelmassa riippuen siitä, täyttävätkö ne suojauslaskennan ehdot.