• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
29 Varaukset
Ympäristö-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Tilikauden alussa 1.1.2013 7 0 20 27
Tuloslaskelmaan kirjatut
Varausten lisäykset 3 5 4 12
Tilikauden aikana käytetyt varaukset -1 -1 0 -2
Peruutetut käyttämättömät varaukset 0 - - 0
Tilikauden lopussa 31.12.2013 9 4 24 37
2013 2012
Lyhytaikaiset varaukset 15 9
Pitkäaikaiset varaukset 22 18
37 27
Neste Oilin tiettyihin toimintoihin liittyy niiden luonteen vuoksi ympäristökustannusten ja -vastuiden riski, joka aiheutuu valmistettaessa, käytettäessä, varastoitaessa, sijoitettaessa, kuljetettaessa meri- ja maateitse sekä myytäessä aineita, joita ympäristöön joutuessaan saatetaan pitää ympäristön pilaantumista aiheuttavina. Myös kiinteistöjen tai liiketoimintojen ostaminen tai omistaminen voi johtaa korvausvastuuseen.