• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
34 Vastuusitoumukset
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
milj. euroa 2013
Vakuuden arvo
2012
Vakuuden arvo
Omasta puolesta sitoumuksiin annetut
Kiinteistökiinnitykset 17 26
Pantit 0 1
Vastuusitoumukset ja muut vastuut 16 12
Yhteensä 33 39
Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten puolesta annetut
Takaukset 1 1
Yhteensä 1 1
Muiden puolesta annetut
Takaukset 2 1
Vastuusitoumukset ja muut vastuut 3 3
Yhteensä 5 4
39 44
Käyttöleasingvastuut
milj. euroa 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 58 69
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät 82 116
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 66 79
206 264
Käyttöleasingsopimukset
Maa-alueisiin, rakennuksiin, koneisiin ja kalustoon liittyvät leasingvuokrakulut, 65 milj. euroa (2012: 76 milj. euroa), kirjataan tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin.
Sitoumukset
milj. euroa 2013 2012
Sitoumus aineellisten hyödykkeiden ostamiseen 36 10
36 10
Konsernin käyttöleasingsitoumukset liittyvät pääosin laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin.
Konsernin ota tai maksa -sopimukset liittyvät vedynhankintasopimuksiin. Sopimuksiin liittyy volyymiperusteinen vedynostovelvoite. Sopimusten perusteella vuosina 2011–2026 maksettavat kiinteät palkkiot 31.12.2013 tilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa.
Ota tai maksa sopimusten perusteella maksettavat kiinteät palkkiot
milj. euroa 2013 2012
Maksettava summa 15 16
Maksettava summa tilikauden jälkeen 188 211
Maksettava summa yhteensä 203 227
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Neste Oil Oyj:llä on yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen.