• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
5 Myytävänä olevat varat
Vuonna 2013 ei ollut myytävänä olevia varoja.
Myytävänä olevat varat ja niihin liittyvät velat 31.12.2012 liittyvät Neste Oilin Puolan liiketoimintoihin. Joulukuussa 2012 Neste Oil allekirjoitti sopimuksen, jolla Shell Polska Sp. z o.o. ostaa Neste Oilin Puolan asemaketjun (Neste Polska Sp. z o.o.). Myydyt liiketoiminnot kuuluivat Öljyn vähittäismyyntisegmenttiin. Kauppa toteutui 2.4.2013.
Myytävänä olevat varat
milj. euroa         2012
Aineelliset hyödykkeet 39
Muut varat 12
Rahat ja pankkisaamiset 1
Yhteensä 52
Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat
milj. euroa 2012
Korolliset velat 11
Muut velat 22
Yhteensä 33