• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
6 Yrityshankinnat ja -myynnit
Yrityshankinnat
Tilikausilla 2013 ja 2012 ei ollut yrityshankintoja.
Yritysmyynnit
Neste Oil myi 100 %:n osuutensa tytäryhtiö Neste Polska Sp. z o.o.:sta toisen vuosineljänneksen aikana. Kauppa saatiin päätökseen 2.4.2013 ja konserni kirjasi kaupasta 48 miljoonan euron arvoisen myyntivoiton. Liiketoiminta oli osa Öljyn vähittäismyynti- segmenttiä.
Neste Polska Sp. z o.o.:n varat ja velat
milj. euroa 2.4.2013
Aineelliset hyödykkeet 38
Vaihto-omaisuus 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5
Rahat ja pankkisaamiset 12
Varat yhteensä 60
Varaukset 2
Ostovelat ja muut velat 19
Velat yhteensä 21
Myyty nettovarallisuus 39
Myyntivoitto 48
Kauppahinta yhteensä 87
Saatu rahana 87
Luovutetut tytäryhtiön rahat ja pankkisaamiset 12
Myynnistä syntyvät rahavirrat 75
19.1.2012 Neste Oil myi 50 %:n osuutensa Edmontonissa, Kanadassa sijaitsevasta iso-oktaanin tuotantolaitoksestaan kanadalaiselle Keyera-yhtymälle. Konserni kirjasi kaupasta 45 miljoonan euron myyntivoiton.
Neste Oilin 50 %:n osuus iso-oktaanilaitoksen varoista ja veloista
milj. euroa 19.1.2012
Aineelliset hyödykkeet 28
Vaihto-omaisuus 27
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3
Rahat ja pankkisaamiset 0
Varat yhteensä 58
Ostovelat ja muut velat 9
Velat yhteensä 9
Myyty nettovarallisuus 49
Myyntivoitto 45
Kauppahinta yhteensä 94
Saatu rahana 94
Luovutetut tytäryhtiön rahat ja pankkisaamiset -
Myynnistä syntyvät rahavirrat 94