• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
7 Liikevaihdon jakautuminen
milj. euroa         2013         2012
Tuotteiden myynti 17 253 17 676
Palvelujen myynti 138 158
Rojaltit 0 1
Muu 71 18
17 462 17 853
Tuotteiden myynti sisältää konsernin omien jalostamoiden, muiden tuotantolaitosten ja vähittäismyyntiketjun tuotemyynnin, muun jalostettujen öljytuotteiden ja raaka-aineiden myynnin sekä öljy-tradingin. Valmiiden öljytuotteiden vähittäismyyntihintaan sisältyvä polttoainevero, 1 343 milj. euroa (2012: 1 446 milj. euroa), sisältyy liikevaihdon tuotemyyntiin. Vastaava summa sisältyy tuloslaskelmassa "Materiaalit ja palvelut" -riviin, liitetieto 9.
Tuotteiden myyntiin sisältyvä öljy-trading sisältää kansainvälisillä ja alueellisilla markkinoilla käydyn fyysisen trading-kaupan sekä trading-tarkoituksessa solmittujen johdannaissopimusten kaupankäynnin tuloksen, joka syntyy lyhyellä aikavälillä tapahtuvasta öljytuotteiden ja raaka-aineiden hankinnasta ja edelleen myynnistä ja jonka tarkoituksena on hyötyä taloudellisesti hintojen ja marginaalien lyhyen aikavälin vaihtelusta.
Tuotteiden vaihdosta kirjattu tuotto, 230 milj. euroa (2012: 204 milj. euroa), sisältyy tuotemyyntiin.
Palveluiden myynti muodostuu pääasiassa rahtauspalvelusta ja Muut-segmenttiin sisältyvän Neste Jacobs -konsernin tuotoista.