• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
8 Liiketoiminnan muut tuotot
milj. euroa 2013 2012
Tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitot 48 -
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 1 46
Vuokratuotot 4 5
Valtion avustukset 8 8
Muut 18 39
79 98
Valtion avustukset liittyvät pääasiassa varustamotoimintaan, joka on oikeutettu hakemaan tiettyjä avustuksia Suomen lainsäädännön perusteella. Valtion avustuksista 4 milj. euroa (2012: 4 milj. euroa) on sisällytetty "Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin" konsernin taseessa. Kyseinen summa liittyy tilikauden aikaisiin liiketapahtumiin. Avustusta haetaan ja se maksetaan seuraavan tilikauden aikana. Konserni uskoo, että se on täyttänyt kaikki tuloslaskelmaan kirjattujen avustusten saamisen ehdot.
Vuonna 2012 muut tuotot sisälsivät 17 milj. euroa korvauksia tuotannonmenetyksistä.