• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
9 Materiaalit ja palvelut
milj. euroa 2013 2012
Tuotevarastojen muutos 68 -5
Materiaalit ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana 15 412 16 137
Varaston muutos -82 25
Ulkopuoliset palvelut 26 29
15 424 16 186
Valmiiden öljytuotteiden vähittäismyyntihintaan sisältyvä polttoainevero, 1 343 milj. euroa (2012: 1 446 milj. euroa) sisältyy ostoihin. Vastaava summa sisältyy tuloslaskelmassa "Liikevaihto"-riviin, liitetieto 7.