• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Laskelma konsernin oman pääoman
muutoksista
milj. euroa Liite Osake-
pääoma
Vara-
rahasto
Käyvän
arvon
rahastot
Muunto-
erot
Uudelleen
arvostaminen
Edellisten
tilikausien
voitto
Emoyhtiön
omistajat
Määräys-
vallattomat
omistajat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 31.12.2011 40 15 -23 -7 0 2 428 2 453 14 2 467
Laatimisperiaatteen muutos (IAS19) -9 -9 -9
Oma pääoma 1.1.2012 40 15 -23 -7 0 2 419 2 444 14 2 458
Maksettu osinko -90 -90 0 -90
Osakeperusteinen palkitseminen 0 0 0
Siirto kertyneistä voittovaroista 3 -3 0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 33 9 -29 157 170 2 172
Oma pääoma 31.12.2012 26 40 18 10 2 -29 2 483 2 524 16 2 540
Oma pääoma 1.1.2013 40 18 10 2 -29 2 483 2 524 16 2 540
Maksettu osinko -97 -97 -1 -98
Osakeperusteinen palkitseminen 2 2 2
Siirto kertyneistä voittovaroista 0 0 0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -10 -33 -1 523 479 1 480
Oma pääoma 31.12.2013 26 40 18 0 -31 -30 2 911 2 908 16 2 924
Oheiset liitetiedot ovat olennainen osa konsernitilinpäätöstä.