• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012
Öljytuotteet 3 492 3 476 2 996 3 307 3 607 3 389 3 224 3 544
Uusiutuvat polttoaineet 732 713 535 513 505 597 595 466
Öljyn vähittäismyynti 1 116 1 174 1 085 1 153 1 258 1 266 1 181 1 190
Muut 47 51 54 52 45 48 54 52
Eliminoinnit -783 -784 -700 -767 -818 -795 -757 -798
Yhteensä 4 604 4 630 3 970 4 258 4 597 4 505 4 297 4 454
Liikevoitto
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012
Öljytuotteet 93 104 10 79 128 248 -80 195
Uusiutuvat polttoaineet 93 116 34 9 -43 -73 -59 -8
Öljyn vähittäismyynti 15 29 65 11 5 23 15 15
Muut -14 0 0 -12 -40 2 3 -7
Eliminoinnit -2 0 3 -1 2 -4 6 -4
Yhteensä 185 249 112 86 52 196 -115 191
Vertailukelpoinen liikevoitto
milj. euroa 10-12/2013 7-9/2013 4-6/2013 1-3/2013 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/2012
Öljytuotteet 72 67 30 111 116 154 49 77
Uusiutuvat polttoaineet 94 120 33 26 -2 -19 -33 -2
Öljyn vähittäismyynti 14 29 22 11 5 23 15 15
Muut -14 0 -1 -12 -42 3 3 -7
Eliminoinnit -2 1 4 -1 0 -2 6 -4
Yhteensä 164 217 88 135 77 159 40 79