• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Asiakas

Neste Oilin puhtaammat öljy- ja uusiutuvat tuotteet tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden vähentää lähi- ja kasvihuonekaasupäästöjään. Uusiutuvalla NExBTL-dieselillä yritysasiakkaat voivat myös täyttää uusiutuvan energian velvoitettaan kustannustehokkaasti.

 

 

Mitä tavoittelimme? Toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2013 Mitä seuraavaksi?
Uusien tuotesovellusten kehittäminen
  • Tutkimme mahdollisuutta korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla kemianteollisuudessa.
  • Tuomme markkinoille kemianteollisuuden bioraaka-aineeksi soveltuvan NExBTL-isoalkaanin. Tuote kuuluu NExBTL-tuoteperheeseen.
Laadukkaiden Neste Pro Dieselin kaltaisten tuotteiden tuominen markkinoille
  • Osallistuimme Saksassa testiprojektiin, jonka tavoitteena on tuoda markkinoille uusi enemmän uusiutuvaa polttoainetta sisältävä dieselpolttoaine.
  • Jatkamme työtä uusien uusiutuvaa polttoainetta sisältävien dieselpolttoaineiden tuomiseksi markkinoille.