• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Puhtaammat ja turvalliset tuotteet

Puhtaamman liikenteen strategiansa mukaisesti Neste Oil tarjoaa asiakkailleen vähemmän ympäristöä kuormittavia polttoaineratkaisuja. Yhtiön valmistamat uusiutuvat ja öljytuotteet mahdollistavat kuluttaja- ja yritysasiakkaille puhtaamman liikkumisen ja kuljetuspalvelut. Vuosituhannen vaihteessa Neste Oil toi ensimmäisenä Suomessa markkinoille rikittömät bensiini- ja dieselpolttoaineet, ja nykyään yhtiö on maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden valmistaja. Yhtiö valmistaa myös huippulaatuisia perusöljyjä, joita sen asiakkaat käyttävät laadukkaiden voiteluaineiden valmistuksessa.

Neste Oilin tuotteet perustuvat tarkkaan tutkimus- ja kehitystyöhön, jolla taataan tuotteiden turvallinen käyttö sekä yhteensopivuus asiakkaiden vaatimusten kanssa.

Pienempi kuorma ympäristölle uusiutuvilla polttoaineilla

Neste Oilin uusiutuvan NExBTL-dieselin käytöllä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40–90 % koko tuotteen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna. Tuotteen käytön on myös todettu vähentävän lähipäästöjä seuraavasti:

  • pienhiukkaset 33 %
  • typen oksidit (NOx) 9 %
  • hiilimonoksidi eli häkä (CO) 24 %
  • hiilivedyt (HC) 30 %

NExBTL-diesel tarjoaa yritysasiakkaille kustannustehokkaan keinon täyttää uusiutuvan energian käytölle asetettuja biovelvoitteita. Tuote on yhteensopiva nykyisten jakelu- ja logistiikkajärjestelmien kanssa, eikä sen käyttö vaadi lisäinvestointeja.

Vuonna 2013 NExBTL-dieseliä käytettiin ensimmäistä kertaa tapahtumasähkön tuotannossa Down By The Laituri ja Tall Ships Races -tapahtumissa Turussa ja Helsingissä. Tuote toimi moitteettomasti ja käyttökokemukset olivat positiiviset.

Lue lisää NExBTL-dieselin käytöstä tapahtumasähkön tuotannossa.

Lue lisää uusiutuvan NExBTL-dieselin kasvihuonekaasujen päästövähenemästä.

Neste Pro Diesel täyttää autonvalmistajien tiukat vaatimukset

Kuluttaja-asiakkaille NExBTL-dieseliä on Suomessa tarjolla Neste Pro Dieselin muodossa. Neste Pro Diesel sisältää aina vähintään 15 % uusiutuvaa dieseliä. Neste Pro Diesel on maailman ensimmäinen polttoaine, joka täyttää autonvalmistajien suositteleman WWFC (Worldwide Fuel Charter) -luokituksen kategoria 5:n tiukat vaatimukset. Vuonna 2013 Neste Pro Dieseliä alettiin käyttää ensitäyttöpolttoaineena Suomessa valmistettavissa Mercedes-Benzin A-sarjan autoissa.

Lue lisää polttoaineyhteistyöstä.

Uusiutuvien polttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä edistetään yhteistyössä

Neste Oil on mukana useissa hankkeissa, joilla pyritään edistämään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä myös lentoliikenteessä. Neste Oil pystyy tuottamaan asiakkailleen uusiutuvaa lentopolttoainetta teollisessa mittakaavassa. Vuonna 2013 yhtiö allekirjoitti hollantilaisen aloitteen, jolla edistetään lentoliikenteen biopolttoaineiden käyttöönottoa.

Lue lisää hollantilaisesta Bioport for jet fuels in the Netherlands -hankkeesta.

Lue lisää Neste Oilin uusiutuvista polttoaineista.

Laajaa kenttätestausta erilaisissa olosuhteissa

Laadun ja hyvän suorituskyvyn varmistamiseksi Neste Oil on testannut tuotteitaan sekä itse että yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Esimerkiksi Neste Pro Dieseliä on tutkittu yhteistyössä VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhtiö testaa tuotteitaan myös Porvoon jalostamolla sijaitsevassa moottorilaboratoriossa.

Uusiutuvalla NExBTL-dieselillä on suoritettu kymmeniä kenttätutkimuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Tuotetta on testattu henkilöautoliikenteen ja raskaan liikenteen lisäksi myös kilpailuolosuhteissa. Vuonna 2013 NExBTL-dieseliä testattiin Nürnburgringin 24 tunnin autokilpailussa Saksassa.

Elokuusta 2013 lähtien Neste Oil on ollut mukana uusiutuvan dieselin testausprojektissa Saksassa. Diesel R33 -nimisen hankkeen tavoitteena on tuoda markkinoille polttoaine, joka sisältää huomattavasti suuremman osuuden uusiutuvaa polttoainetta kuin nykyiset dieselpolttoaineet.

Lue lisää Diesel R33 -hankkeesta.

Lue lisää NExBTL-kenttätesteistä.

Puhtaampia vaihtoehtoja muille teollisuuden aloille

Polttoaineiden lisäksi NExBTL-teknologiaa hyödyntämällä voidaan valmistaa myös uusiutuvia liuottimia ja teollisuusbensiiniä eli naftaa. Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut liuottimet ovat ympäristöä vähemmän kuormittava vaihtoehto esimerkiksi maalien, liimojen, pesuaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa. Uusiutuvaa teollisuusbensiiniä sen sijaan käytetään biokomponenttina bensiiniseoksissa ja biomuovien valmistuksessa. Uusiutuvan raaka-ainepohjansa ansiosta uusiutuvasta NExBTL-naftasta tuotetun lopputuotteen hiilijalanjälki on fossiilisesta naftasta valmistettua pienempi.

Neste Oilissa on tällä hetkellä käynnissä myös propaanin tuotannon suunnittelu Rotterdamin jalostamolla. Uusiutuvaa NExBTL-propaania voidaan hyödyntää esimerkiksi muovien valmistuksessa ja energiantuotannossa. Lisäksi yhtiö selvittää uusiutuvan isoalkaanin kaupallisia mahdollisuuksia.

Tuotteiden turvallisuus ja riittävän tiedon tarjoaminen

Suurin osa Neste Oilin myymistä tuotteista luokitellaan vaarallisiksi, minkä vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa tuotteiden turvallinen käsittely koko niiden elinkaaren ajan.

Neste Oil on rekisteröinyt kaikki tuotteensa Euroopan Unionin kemikaaliasetuksen (REACH) vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2013 ei tapahtunut Neste Oilin valmistamiin tuotteisiin liittyviä takaisinvetotapauksia. Euroopan Unionissa on otettu käyttöön uusi kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (CLP). Vuonna 2013 Neste Oilissa aloitettiin pakkausmerkintöjen muuttaminen asetusta vastaaviksi. Polttoainemittareiden kemikaalimerkinnät muutettiin uuden asetuksen mukaisiksi kaikilla asemilla vuoden 2013 aikana.

Neste Oil varmistaa, että asiakkailla on tuotteen turvalliseen käsittelyyn tarvittava tieto ja että yhtiön tuotteet täyttävät kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Lue lisää Neste Oilin asiakasviestinnästä.