• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Henkilöstö

Neste Oilissa turvallisen työympäristön, kiinnostavien työtehtävien, hyvän johtamisen ja kannustavan kulttuurin uskotaan olevan avain henkilöstön hyvinvointiin ja liiketoiminnan menestymiseen. Panostammekin vahvasti esimiesten valmentamiseen ja strategisten kykyjen kehittämiseen.

 

Mitä tavoittelimme? Toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2013 Mitä seuraavaksi?
Koko konsernin tehtäväkuvausten laatiminen
 • Uusi tehtäväkuvausmalli määriteltiin.
 • Uusi malli esitellään ja otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.
Uuden lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän rakentaminen
 • Lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän uudistus toteutettiin.
 • Palkitseminen tapahtuu uuden järjestelmän mukaisesti.
Henkilötietojärjestelmän uudistuksen edistäminen
 • Uudistus eteni toteutusvaiheeseen.
 • Järjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2014 ja sen arvioidaan olevan valmis 2015 loppuun mennessä.
Työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Teimme toimipaikkakohtaiset nykytila-analyysit sekä määrittelimme kehittämistoimenpiteitä.
 • Jatkamme työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista.
Osallistavan johtamiskulttuurin tukeminen
 • Neste Oilissa lanseerattiin uusi vastuunottamista ja antamista korostava Way Forward -toimintamalli.
 • Jatkamme Way Forwardin kehittämistä ja siirtämistä käytännön toimintaan.