• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Nesteoililaiset 2013

 Neste Oilin vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus vuonna 2013 oli 9,9 % (11,3 %) ja lähtövaihtuvuus 10,3 % (9,6 %).

 

Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin

 
 

Henkilöstömäärä segmenteittäin

 
 

Henkilöstön koulutusalat

 
 

Henkilöstön koulutustaso

 
 

Henkilöstön palvelusvuodet

 

Henkilöstön ikäjakauma

 

Työsuhteiden rakenne työsuhteen mukaan

 
 

Työsuhteiden rakenne työajan mukaan

 
 

Henkilöstön sukupuolijakauma vuoden lopussa

 
 

 


Neste Shippingin YT-neuvottelut vuonna 2013

Neste Oilin omistamassa varustamoyhtiö Neste Shippingissä käytiin alkuvuonna 2013 yhteistoimintaneuvottelut osana yhtiötä koskevaa tehostamisohjelmaa. Neste Shippingin koko maa- ja merihenkilöstöä, eli noin 450 henkeä koskeneiden neuvotteluiden tuloksena Neste Shippingin henkilöstömäärää päätettiin vähentää 124 henkilöllä. Vuoden 2013 aikana henkilömäärä väheni noin 110 henkilöllä, joista irtisanottavia oli 3. Muilta osin vähennykset toteutettiin vapaaehtoisilla eläkejärjestelyillä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta. Loput henkilöstövähennykset toteutunevat vuoden 2014 aikana.

Myöhemmin vuonna 2013 Neste Oil ilmoitti suunnittelevansa luopumista koko varustamotoiminnastaan. Helmikuussa 2014 Neste Oil ilmoitti myyvänsä koko varustamotoiminnan OSM Group AS:lle. Neste Shippingin noin 320 työntekijän on tarkoitus siirtyä uuden työnantajan palvelukseen kevään 2014 aikana.

Konsernin henkilötietojärjestelmän uudistaminen edistyy

Neste Oilissa on käynnissä konsernin henkilötietojärjestelmän uudistaminen. Uusi järjestelmä kattaa koko konsernin henkilöstön ja kaikki toimintamaat. Uudistuksessa henkilötietojärjestelmään yhdistetään tällä hetkellä erilliset palkitsemis- ja suoritusjohtamisprosessit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, parantaa henkilöstön osaamisen hallintaa sekä selkeyttää esimiestyötä. Järjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2014, ja sen arvioidaan olevan käytössä koko yhtiössä vuoden 2015 loppuun mennessä.

Työntekijöiden määrä

   2013  2012  2011
Henkilöstömäärä keskimäärin  5 097 5 031  4 926 
Henkilöstömäärä vuoden lopussa 5 049 5 022  4 825