• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Way Forward – tapamme toimia

Neste Oilissa määriteltiin vuonna 2013 uusi koko konsernin kattava Way Forward -toiminta- ja käyttäytymismalli. Uuden arvoihin pohjautuvan toimintamallin taustalla on yhtiön halu varmistaa kykynsä menestyä muuttuvassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa ja saada koko henkilöstön voimavarat käyttöön. Way Forward on tapa toimia, joka tukee Neste Oilin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on kehittää Neste Oilista entistä kannattavampi, asiakaslähtöisempi ja turvallisempi yhtiö, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.

Way Forward -toimintamallissa korostuvat erityisesti vastuun ottaminen ja antaminen, yhteistyö, turvallisuus, asiakaslähtöisyys sekä hyvistä suorituksista palkitseminen.

Monivuotisen Way Forward -muutoshankkeen aikana kaikki yhtiön henkilöstöprosessit, kuten suorituksen johtaminen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmat, pyritään muokkaamaan uuden toimintamallin mukaisiksi, jotta ne tukisivat mahdollisimman tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteita.

Henkilöstö mukana toimintamallin rakentamisessa

Way Forward -toimintamalli muodostettiin henkilöstölle tehdyn kyselyn pohjalta. Kyselyn kautta henkilöstöllä oli mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä yhtiön nykyisten toimintatapojen heikkouksista ja vahvuuksista. Laajan kyselyn vuoksi henkilöstötutkimuksen tekeminen päätettiin siirtää alkuvuoteen 2014.

Kyselytutkimuksen pohjalta laadittu toimintamalli viimeisteltiin kesäkuussa sadan avainhenkilön voimin, jonka jälkeen se esiteltiin henkilöstölle strategiatilaisuuksissa. Uusi toimintamalli tuodaan lähelle jokaisen nesteoililaisen omaa työtä yksikkökohtaisilla tilaisuuksilla, joissa kaikki nesteoililaiset tekevät kaksi julkista, omia toimintatapojaan koskevaa lupausta. Tehtyjä lupauksia ja niiden toteutumista seurataan tavoite- ja kehityskeskusteluissa.