• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Energiatehokkuus

Neste Oil pyrkii vähentämään energiankulutustaan erityisesti tuotannossa ja logistiikassa. Energiatehokkuuteen kannustavat kustannustehokkuuden parantaminen sekä vähäpäästöisempi jalostustoiminta.

Energian käyttö

  2013 2012 2011
Kokonaisenergian käyttö, TWh 14,11 14,24 14,98
Polttoaineet ja maakaasu (sis. oman energiantuotannon polttoaineet) 91,4 % 90,5% 94,3 %
Ostosähkö 6,4 % 6,9 % 3,9 %
Ostettu lämpö 2,2 % 2,6 % 1,8 %

Energiatehokkuusohjelma etenee

Neste Oil on sitoutunut Suomen energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuusohjelmaan, jolla pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Neste Oilin vuonna 2009 käynnistynyt energiatehokkuusohjelma kattaa yhtiön Porvoon ja Naantalin jalostamot sekä yhtiön Suomessa sijaitsevat terminaalit. Osana energiatehokkuusohjelmaa Neste Oil on asettanut keskeisimmäksi tavoitteekseen vähentää energiankulutustaan 660 GWh vuoteen 2016 mennessä. Säästötavoite vastaa 35 800 sähkölämmitteisen omakotitalon (120 m2, nelihenkinen perhe) vuotuista energiankulutusta (lähde: Vattenfall). Vuoden 2013 lopussa Neste Oil oli saavuttanut 80 % (60 %) vuodelle 2016 asetetusta säästötavoitteesta.

Energiatehokkuus fossiilisia polttoaineita valmistavilla jalostamoilla

Neste Oilin fossiilisia polttoaineita valmistavilla jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa käytetään energiatehokkuuden mittarina jalostamoilla kansainvälisesti käytettyä energiatehokkuusindeksiä. Vuonna 2013 Porvoon jalostamo sai arvon 84,0 (87,4) ja Naantalin jalostamo 96,3 (100,9).

Vuonna 2013 Neste Oilissa tehtiin investointipäätös Porvoon jalostamon raakaöljyn tislausyksikön prosessiuunien uudistamisesta. Uudet energiatehokkuutta lisäävät uunit on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 seisokin yhteydessä. Uusilla uuneilla arvioidaan säästettävän energiaa noin 50 GWh vuodessa.

Raportointivuonna Naantalin jalostamolla lisättiin energiatehokkuutta optimoimalla kolonneja sekä uuneja. Porvoon jalostamolla optimoitiin yksiköitä ja panostettiin lämmöntalteenottokattilan nuohoustoimintaan. Kehitystoimenpiteillä saavutettu vuosittainen energiansäästö on noin 160 GWh.

Energiatehokkuus Singaporen ja Rotterdamin uusiutuvan dieselin jalostamoilla

Neste Oilin uusiutuvan dieselin jalostamot Singaporessa ja Rotterdamissa ovat nykyaikaisten ratkaisujensa ansiosta lähtökohtaisesti energiatehokkaita laitoksia. Jalostusprosessin erilaisuuden vuoksi uusiutuvia polttoaineita tuottavien laitosten energiatehokkuutta ei mitata jalostamoiden energiatehokkuusindeksillä vaan sitä mukailevalla indikaattorilla, joka on kilowattitunti/tuotetonni. Energiatehokkuuden mittaaminen tämän indikaattorin mukaisesti aloitettiin vuonna 2013, ja tuloksista raportoidaan vuonna 2014.

Vuonna 2013 Singaporen jalostamolle laadittiin energiatehokkuussuunnitelma ja siellä tehtiin energiaselvitys, jonka pohjalta jalostamolle määritellään parannuskohteet.

Rotterdamin jalostamon kuumaöljyuuni muutettiin vuonna 2013 hyödyntämään prosessissa syntyviä kaasuja, minkä ansiosta maakaasun kulutus on vähentynyt merkittävästi. Muutoksella säästetään energiaa vuosittain noin 15 GWh. Rotterdamin jalostamo liittyi vuonna 2013 paikalliseen energiatehokkuusjärjestelmään.

Energiatehokkuus kuljetuksissa ja asemaverkostossa

Neste Oilin säiliöautojen jakeluasemat ja lastimäärät on suunniteltu polttoaineen kulutuksen kannalta mahdollisimman tehokkaiksi. Meriliikenteessä energiatehokkuutta on parannettu ottamalla käyttöön 13,5 solmun perusnopeus. Vuonna 2013 alusten energiatehokkuutta parannettiin puhdistamalla alusten rungoista ja potkureista kasvusto, jolla on merkittävä vaikutus alusten polttoainekulutukseen.

Neste Oilin Öljyn vähittäismyynnissä aloitettiin energiatehokkuusohjelma vuonna 2010. Ohjelman tavoitteena on vähentää sähköenergian kulutusta yhtiön Suomessa sijaitsevilla asemilla 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Säästöä tavoitellaan hyödyntämällä uutta valaistusteknologiaa. Vuonna 2014 on suunniteltu aloitettavaksi LED-valojen vaihtaminen yhtiön Suomessa omistamilla Neste Oil -asemilla. Yhtiössä on käynnissä myös Baltian maiden ja Luoteis-Venäjän asemia koskeva energiatehokkuusohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähentää sähkön kulutusta 20 % (6 800 MWh) vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.