• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Jätteet

Jätteet (t/v) *)

  2013  2012**
2011 
Tavanomainen jäte  11 900  13 000  4 270
 Kierrätetty jäte  33 100  59 000  61 010
 Vaarallinen jäte 18 900  14 100  24 400
 Yhteensä 63 900  86 100  89 680

* Ei sisällä pilaantuneita maaperiä

** Vuoden 2012 luvut ovat tarkentuneet raportointikauden jälkeen.

 

Jalostuksessa syntyvät jätteet

Suurin osa eli yli 90 %:a, Neste Oilin jätteistä syntyy jalostustoiminnan yhteydessä ja jalostamoilla. Yhtiön tavoitteena on toiminnasta syntyvän jätemäärän jatkuva vähentäminen sekä jätteiden kierrätyksen lisääminen.

Perinteinen öljynjalostustoiminta on hyvin materiaalitehokas tuotantoprosessi ja lähes kaikki jalostuksessa syntyvä jäte voidaan hyödyntää jossakin muussa tuotantoprosessissa tai energiantuotannossa. Neste Oilin jalostamoiden jätehuoltoa kehitetään jatkuvasti, ja eri jätejakeille pyritään löytämään hyötykäyttömahdollisuuksia. Jätteet pyritään kierrättämään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Lue lisää jätteiden materiaalitehokkaasta hyödyntämisestä.

Rotterdamin jalostamolla syntyvä jäte on pääasiassa biojätettä, joka toimitetaan esimerkiksi kompostoitavaksi tai hyödynnettäväksi biokaasun tuotannossa. Singaporen jalostamolla syntyy tavanomaisen jätteen lisäksi pääasiassa jalostusprosessissa käytettyä valkaisusavea, lietettä ja öljynsekaista vettä, jotka toimitetaan jätteiden käsittelyyn erikoistuneelle toimijalle jätelakien mukaista käsittelyä varten. Osa käytetystä valkaisusavesta päätyy kaatopaikalle.

Pakkausten hyötykäyttö

Valtaosaa Neste Oilin valmistamista tuotteista ei pakata, vaan ne kuljetetaan asiakkaille suoraan niille tarkoitetuissa säiliöissä. Vähittäismyynnin kautta kuluttaja-asiakkaille tarjottavista tuotteista - muun muassa voiteluaineet, jäähdytinnesteet, pesuaineet ja nestekaasut Suomessa - pakataan myyntiä varten. Tuotteiden pakkaamista säätelevät Suomessa lakisääteiset hyötykäyttövelvoitteet. Neste Oil on hoitanut hyötykäyttövelvoitteensa solmimalla sopimuksen Pakkausalan Ympäristörekisterin kanssa, joka hoitaa pakkausten hyötykäyttöä keskitetysti.

Toimistojätteet

Paperijäte kerätään ja kierrätetään kaikissa Neste Oilin toimistoissa. Yhtiön suurin toimistoympäristö on Espoon pääkonttori, joka on ollut mukana WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa vuodesta 2008 lähtien. Osana ympäristöohjelmaa Neste Oilissa on asetettu tavoitteeksi vähentää pääkonttorissa syntyvän seka- ja tietoturvajätteen määrää 5 % tehostamalla toimintaa ja hankintaa. Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2013, vaan sekajätteen määrä kasvoi 5,3 % ja tietoturvajätteen 5,8 %. Jätemäärän kasvuun on osaltaan vaikuttanut toimiston henkilöstömäärän kasvu. Jätetietoisuuden lisäämistä henkilöstön keskuudessa jatketaan vuonna 2014. Porvoon toimipisteessä Green Office -periaatteet otetaan huomioon toiminnassa aina sen ollessa mahdollista.

Neste Oilin pääkonttorin jätemäärät (t/v)

  2013  2012  2011 
Sekajäte 8,0  7,6 5,6
Tietoturvajäte 30,9  29,2  21,0