• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Turvallisuus

Kaikki tapaturmat ja vahingot ovat estettävissä. Neste Oilissa tehdään tinkimätöntä työtä yhtiön turvallisuussuorituksen ja -kulttuurin kehittämiseksi.

 

Mitä tavoittelimme? Toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2013 Mitä seuraavaksi?
Prosessiturvallisuuspoikkeamien määrän vähentäminen (PSER <4)
 • Tavoite saavutettiin. PSER-luku oli 3,0 (5,9).
 • PSER < 3,0
Tapaturmien määrän vähentäminen (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) = 2,2)
 • Tavoitetta ei saavutettu. TRIF-luku oli 4,2 (3,6)
 • TRIF < 3,3*
Ennakoivia turvallisuustoimenpiteitä vähintään 28 000
 • Teimme 30 064 (30 286) ennakoivaa toimenpidettä.**
 • Ennakoivien turvallisuustoimenpiteiden määrä 30 000

* Neste Oilin pitkän tähtäimen tavoitteena on nolla tapaturmaa. Osana yhtiön tehostettua turvallisuuden parantamista vuonna 2013 myös yhtiön turvallisuustavoitteiden asetantaa on tarkistettu. Yhtiön tarkistettu lyhyen tähtäimen tavoite vuodelle 2014 on 3,3.

** sisältää havainnointi- ja tarkastuskierrokset ja läheltä piti -raportoinnin.