• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Raaka-aineiden jäljitettävyys

Kaikki Neste Oilin käyttämät uusiutuvat raaka-aineet ovat jäljitettyjä viljelmälle tai tuotantolaitokselle. Kasviöljyt jäljitetään viljelmille ja jätteet ja tähteet niiden syntypaikoille, tyypillisesti tuotantolaitoksille. Jäljittämisellä varmistetaan, että yhtiön hankkimat uusiutuvat raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti eikä niiden tuotannossa ole loukattu ihmisoikeuksia tai vaarannettu sademetsiä tai runsashiilisiä alueita, kuten kosteikkoja ja suoalueita.

Vuonna 2013 Neste Oil hankki palmuöljyä 212 viljelmältä. Yhtiöllä on tiedossaan kaikkien yhtiölle palmuöljyä toimittavien viljelmien tarkat sijainnit sekä viljelmiä koskevat historiatiedot. Viljelmät, joilta yhtiö ostaa palmuöljyä eivät ole laajentuneet kielletyille alueille eikä niillä ole laajentumisaikeita. Yhdelläkään plantaasilla, joilta Neste Oil ostaa palmuöljyä ei ole maakiistoja. Neste Oil ostaa palmuöljyn suoraan tarkkaan valituilta tuottajayhtiöiltä ilman välittäjiä. Välitysportaan ohittaminen mahdollistaa alan vallitsevaa kauppatapaa paremman selvillä olon raaka-aineen alkuperästä.

Neste Oil hankkii osan uusiutuvan dieselin raaka-aineena käyttämästään palmuöljystä massataseperiaatteella ja osan segregoituna eli muusta raaka-ainemassasta erotettuna. Kun palmuöljyä ostetaan massataseperiaatteella, sertifioitu palmuöljy saattaa puristamoiden prosesseissa tai rannikkovarastossa sekoittua sertifioimattomaan raaka-aineeseen. Sertifioidun raaka-aineen määrä kuitenkin varmistetaan tarkalla kirjanpidolla, ja ostaja saa hänelle kuuluvan määrän sertifioitua palmuöljyä. Menettely muistuttaa energiamarkkinoilla käytettävää uusiutuvan sähkön erittelyä. Segregoitu raaka-aine puolestaan ei ole missään toimitusketjun vaiheessa fyysisesti kosketuksissa sertifioimattoman raaka-aineen kanssa. Kummankin periaatteen mukaisesti ostettuna raaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä.

Neste Oil ei itse harjoita öljyn etsintää tai poraustoimintaa, minkä vuoksi yhtiöllä on rajallinen mahdollisuus vaikuttaa öljyn tuotantoon. Neste Oil pyrkii mahdollisimman suoraan hankintaketjuun laadun sekä vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Yhtiö tuntee ostamiensa raakaöljyerien alkuperämaat sekä tyypillisesti myös tuotantoalueen. Neste Oil seuraa tiiviisti raakaöljytuottajien ympäristöraportointia ja on käynnistänyt vuoropuhelun raakaöljytuotannon vastuullisuudesta merkittävimpien toimijoiden kanssa.

Tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden alkuperämaat vuonna 2013

Raaka-aine

Alkuperämaa

Raakapalmuöljy Malesia, Indonesia
Jätteet ja tähteet (mm. eläinrasvajäte, kalanjalostuksen rasvajäte, palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD), steariini, tekninen maissiöljy) Australaasia, Etelä-Amerikka, Eurooppa, Kaakkois-Aasia, Pohjois-Amerikka
Muut kasviöljyt (mm. rypsi- ja camelinaöljyt) Etelä- ja Pohjois-Amerikka, Eurooppa
Raakaöljy

Venäjä (Länsi-Siperia ja Ural-vuorten länsi- ja itäpuoli), Pohjanmeri, Kazakstan ja Pohjois-Afrikka

Lue lisää Neste Oilin jätteiden ja tähteiden käytöstä

Yhteistyö TFT-järjestön kanssa edistää palmuöljyn vastuullista tuotantoa

Neste Oil ja metsäkadon torjumiseen keskittyvä The Forest Trust (TFT) -järjestö aloittivat vuonna 2013 yhteistyön, jolla pyritään korjaamaan epäkohtia ja kehittämään palmuöljyn vastuullista tuotantoa sekä jäljitettävyyttä Neste Oilin oman toimitusketjun ulkopuolella. Järjestö kävi vuoden 2013 aikana läpi kaikki yhtiön palmuöljytoimittajat. Tarkastuksista saatujen raporttien perusteella tehdään toimintasuunnitelmia mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. TFT:llä on pääsy kaikkiin Neste Oilin toimitusketjua koskeviin ei-kaupallisiin tietoihin. Osana yhteistyötä Neste Oil valmisteli järjestön kanssa metsäkadon ehkäisyyn tähtäävät periaatteet, jotka julkaistiin huhtikuussa 2013.
 
Tutustu metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskeviin periaatteisiin.

Lue lisää TFT-yhteistyöstä.