• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Markkinavaatimukset ja lainsäädäntö

Euroopan unionissa uusiutuvien poltoaineiden tuotantoa säädellään tarkasti muun muassa uusiutuvan energian direktiivillä (RED). Direktiivi edellyttää uusiutuvien polttoaineiden tuottajia todistamaan, että:

  • raaka-aine on jäljitettävissä viljelmälle tai niitä tuottavalle laitokselle
  • tuotteen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus koko elinkaaren ajalta on vähintään 35 % fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna. Vuodesta 2017 vähentävän vaikutuksen tulee olla vähintään 50 %.
  • vastuullisuusvaatimukset täyttyvät läpi koko toimitusketjun

Myös Yhdysvaltain biopolttoaineita koskeva lainsäädäntö edellyttää raaka-aineiden jäljittämistä viljelmille ja tuotantolaitoksille. Täyttääkseen kehittyneille polttoaineille asetetut (advanced biofuels) - kategorian kriteerit, tuotteen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksen on oltava vähintään 50 %. Uusiutuvia polttoaineita tuottavilla laitoksilla tulee olla Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA) hyväksynnät, jotta ne voivat toimittaa uusiutuvia polttoaineita Yhdysvaltain markkinoille. Kaikilla Neste Oilin uusiutuvia polttoaineita tuottavilla jalostamoilla on EPA-hyväksyntä.

Lue lisää Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyydestä.