• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sertifioidut raaka-aineet ja tuotantopaikat

Euroopan unionin alueella uusiutuvien polttoaineiden koko tuotantoketjua koskevien vastuullisuusvaatimusten täyttyminen todennetaan EU-komission hyväksymillä sertifiointijärjestelmillä. Näitä ovat esim. raaka-aineriippumaton ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) ja palmuöljyä koskeva RSPO-RED. Järjestelmissä määritellään vastuullinen toiminta ja sen kriteerit sekä vaadittava toimitusketjua koskeva dokumentaatio. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineiden vastuullisuutta koskevat kriteerit määrittelee Yhdysvaltain ympäristöviranomainen (EPA, Environmental Protection Agency).

Kaikilta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käytettäviltä raaka-aineilta ei vaadita sertifiointia. Mikäli sertifiointia ei edellytetä, raaka-aineen tuotannon vastuullisuus todennetaan polttoaineen toimitusmaan lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Raakaöljytuotannolle ei ole olemassa omaa sertifiointijärjestelmää.

Kaikki käytetty raakapalmuöljy sertifioitua

Kaikki Neste Oilin tuotannossa käytetty raakapalmuöljy on sertifioitua. Yhtiön tavoitteena oli siirtyä käyttämään ainoastaan sertifioitua raakapalmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta merkittävän panostuksen ansiosta tavoite saavutettiin etuajassa jo vuonna 2013. Palmuöljy sertifioidaan ISCC-, RSPO- tai RSPO-RED -sertifiointijärjestelmien mukaisesti. Toisin kuin esimerkiksi monet ruokateollisuuden toimijat Neste Oil ei osta erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, vaan yhtiö hankkii sertifioitua palmuöljyä suoraan tuottajilta. Suoraan tuottajilta ostaminen mahdollistaa tuotannon ja toimitusketjun tarkemman valvonnan.

Vuonna 2013 Neste Oilille luovutettiin maailman ensimmäisenä yhtiönä RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) uuden ja entistä vaativamman sertifiointijärjestelmän mukainen RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatti. RSPO-RED vastaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin vaatimuksia ja sisältää muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen laskennan koko elinkaaren ajalta.

Neste Oilille toimittavien palmuöljypuristamojen sertifioinnit

Sertifiointijärjestelmä Puristamot, kpl
RSPO tai ISCC 65 (80)
Sertifiointiohjelma olemassa 0 (14)
Yhteensä sertifioitu
65/65 (80/94)

Neste Oilin vastuullisuuden todentamisjärjestelmälle EU-komission hyväksyntä

Neste Oil on rakentanut oman vastuullisuuden todentamisjärjestelmänsä, joka vastaa biopolttoaineita koskevan EU-lainsäädännön tiukkoja vaatimuksia. Tammikuussa 2014 EU-komissio hyväksyi järjestelmän yhdeksi EU:n virallisista vastuullisuuden todentamisjärjestelmistä.

Lue lisää Neste Oilin omasta vastuullisuuden todentamisjärjestelmästä.

Sertifioidut tuotantolaitokset

Kaikilla Neste Oilin uusiutuvaa NExBTL-dieseliä valmistavilla jalostamoilla on sekä Euroopassa vaadittava ISCC-sertifiointi että Yhdysvaltojen EPA-hyväksyntä. Myös Neste Oilin Genevessä sijaitsevalla etanolin trading-toiminnolla on ISCC-sertifiointi. Yhtiö ostaa etanolia sekoitettavaksi biokomponenttina Suomen markkinoilla myytäviin bensiineihin.