• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Raaka-ainetoimittajat

Raaka-ainetoimittajat

Kaikkien Neste Oilin raaka-ainetoimittajien on sitouduttava vastuulliseen toimintaan, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden toimittajasopimukset sisältävät tiukat vastuullisuutta koskevat sopimusehdot.

Neste Oil ostaa käyttämänsä uusiutuvat raaka-aineet suoraan niiden toimittajilta eikä osallistu raaka-aineiden tuottamiseen tai viljelemiseen. Neste Oil ei myöskään omista raaka-aineviljelmiä tai operoi raaka-aineiden tuotantolaitoksia. Vuonna 2013 Neste Oil hankki uusiutuvia raaka-aineita yhteensä 45 (31) toimittajalta.

Raportointivuonna yhtiö osti palmuöljyä yhteensä kahdeksalta toimittajalta, joita olivat muun muassa Wilmar, Golden Agri, Asian Agri ja IOI Group. Neste Oil osti palmuöljyä tuottajien lisäksi myös noin 54 000 pienviljelijältä Indonesiasta. Edellisenä vuonna Neste Oilille tuottavien pienviljeliöiden määrä oli 9 000. Neste Oil neuvottelee kestävän kehityksen hankkeita rahoittavan IFC:n (International Financial Corporation) kanssa hankkeesta, jonka avulla yhtiö voisi tulevaisuudessa ostaa palmuöljyä myös itsenäisiltä pienviljelijöiltä.

Vuonna 2013 Neste Oililla oli yhteensä 15 eläin- ja kalarasvajätteen toimittajaa.

Neste Oil ostaa fossiilista raakaöljyä pääasiassa Venäjältä. Suurin osa Neste Oilin käyttämästä raakaöljystä toimitetaan yhtiön jalostamoille Primorskin ölhysatamasta Venäjältä. Öljy tulee Primorskiin putkiverkoston kautta, jossa kulkee öljyä ympäri Venäjää sijaitsevilta öljykentiltä. Lisäksi yhtiö osti raakaöljyä Pohjanmereltä, Kazakstanista ja Pohjois-Afrikasta vuonna 2013. Neste Oililla oli yhteensä 22 (14) raakaöljytoimittajaa vuonna 2013.

Lue lisää Neste Oilin raaka-aineiden jäljitettävyydestä.

Toimittajien valinnassa tiukat vastuullisuuskriteerit

Neste Oil tekee raaka-ainetoimittajien valintaa koskevat päätökset yhtiön Supplier Compliance -periaatteiden mukaisesti. Kaikkien Neste Oilin raaka-ainetoimittajien on läpäistävä valintaprosessiin kuuluva due diligence -selvitys. Uusien toimittajien lisäksi Neste Oil suorittaa due diligence -selvityksen myös jo hyväksytyille toimittajille, mikäli he tarjoavat yhtiölle uutta raaka-ainetta tai toimitusketju muuttuu oleellisesti. Vuonna 2013 Neste Oil aloitti due diligence -selvityksen 29 uusiutuvan raaka-aineen toimittajalle, joista yksi ei läpäissyt tarkastusta asiakirjoja koskevan epäselvyyden vuoksi.

Neste Oilin riskienhallintaosasto suorittaa kaikille toimittajaehdokkaille turvallisuustarkastuksen, jossa käsitellään muun muassa hyvää hallintotapaa, korruptiota, avoimia oikeustapauksia ja muita mahdollisia tekijöitä, jotka ovat ristiriidassa Neste Oilin politiikkojen tai toimintaperiaatteiden kanssa. Neste Oil antaa turvallisuustarkastuksessa toimittajalle mahdollisuuden korjata toimintaansa palautteen perusteella. 

Lisäksi toimittajille tehdään valintavaiheessa kattava vastuullisuuskartoitus, jossa tarkastellaan muun muassa toimittajan toimintatapoja ja politiikkoja, valmiutta sertifioida tuotantoa sekä mahdollisia kansalaisjärjestöjen esiin nostamia huolenaiheita.

Valinnan jälkeen Neste Oil monitoroi raaka-ainetoimittajiaan jatkuvasti. Ulkopuolinen taho auditoi sertifioidut toimittajat vuosittain, ja lisäksi Neste Oilin suorittamissa asiakasauditoinneissa tarkastellaan toimitusketjua.

Neste Oil edellyttää kaikilta palmuöljytoimittajiltaan RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäsenyyttä, jonka kautta he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä.Toimittajien on sitouduttava myös Neste Oilin kestävän kehityksen politiikkaan, kestävän kehityksen periaatteisiin biopolttoaineille sekä vuonna 2013 julkaistuihin metsäkadon torjumiseen ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuulliseen hankintaan liittyviin periaatteisiin.

Tutustu Neste Oilin metsäkadon estämistä koskeviin periaatteisiin.