• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Yhteiskunta

Neste Oil kuuntelee sidosryhmiään ja pyrkii kehittämään toimintaansa saamansa palautteen mukaan. 

 

Mitä tavoittelimme? Toimenpiteet ja saavutukset vuonna 2013 Mitä seuraavaksi?
Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) väh. 15 % tasolla pitkällä aikavälillä
 • ROACE oli 11,8 % (5,0).
 • Jatkamme työskentelyä pitkän aikavälin ROACE-tavoitteen saavuttamiseksi.
Sidosryhmien osallistaminen ja aktiivinen sidosryhmäyhteistyö
 • Sidosryhmien neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa.
 • Keskustelut kansalaisjärjestöjen kanssa jatkuivat Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.
 • Aloitimme yhteistyön metsäkadon ehkäisemiseen keskittyvän TFT-järjestön kanssa.
 • Teimme parannussuunnitelmat sidosryhmätutkimuksen tulosten perusteella.
 • Jatkamme sidosryhmiemme osallistamista ja osallistumme entistä enemmän keskusteluun.
Verojalanjäljen aiempaa laajempi raportointi
 • Osana vastuullisuusraporttiamme julkaisimme yhtiön verotietoja aiempaa laajemmin.
 • Jatkamme veroraportoinnin kehittämistä.
Asiantuntijatiedon tarjoaminen päättäjien päätöksenteon tueksi
 • Osallistuimme jalostamoiden BAT-vaatimuksia koskevaan EU:n tekniseen valmistelutyöhön.
 • Jatkamme asiantuntijatiedon tarjoamista.