• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sidosryhmävuorovaikutus vuonna 2013

Neste Oilissa keskustellaan aktiivisesti eri sidosryhmien kanssa sekä kuunnellaan heidän odotuksiaan ja mahdollisia huolenaiheita. Sidosryhmiltä saatu palaute on arvokasta ja sen avulla kehitetään yhtiön toimintaa.

Neste Oilissa sidosryhmävuorovaikutusta tehdään monella taholla. Kokonaisuuden johtamisesta vastaavat yhtiön viestinnästä, markkinoinnista, yhteiskuntasuhteista, vastuullisuudesta, sijoittajasuhteista, henkilöstöasioista ja liiketoiminnoista vastaavat johtajat sekä monet yhtiön asiantuntijatahot.

Sidosryhmiin ollaan yhteydessä päivittäin erilaisten viestintä- ja vuorovaikutuskanavien kautta. Yhtiön työntekijöitä rohkaistaan keskustelemaan muun muassa sosiaalisessa mediassa. Yhtiö on laatinut työntekijöilleen etiketin sosiaalisessa mediassa toimimisen tueksi.

Lue lisää Neste Oilin sidosryhmien vuorovaikutuskanavista.

Sidosryhmiltä saatu palaute ei ole ainoastaan positiivista, vaan mukana on myös kriittisiä ääniä. Neste Oilissa rakentavasti esitettyä kritiikkiä pidetään mahdollisuutena toiminnan kehittämiseen.

Biopolttoaineteollisuuden vastuullisuus ja maakaappaukset huolestuttivat

Palmuöljyteollisuuden vastuullisuus herätti keskustelua Neste Oilin sidosryhmien keskuudessa vuonna 2013. Ympäristöjärjestö Greenpeace julkaisi lokakuussa 2013 palmuöljyteollisuutta ja metsäkatoa käsittelevän raportin, jossa yhtä Neste Oilin toimittajaa (Wilmar) syytettiin tuotannon vastuuttomuudesta. Neste Oilissa suhtaudutaan metsäkatoon erittäin vakavasti. Yhtiö otti vuonna 2013 käyttöön metsäkadon estämistä koskevat periaatteet, joiden tarkoituksena on auttaa yhtiön palmuöljytoimittajia havaitsemaan ja käsittelemään toiminnassaan asioita, joita myös Greenpeacen raportissa tuodaan esille. Neste Oil on toimittajiensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja keskusteluissa on käsitelty myös Greenpeacen raportissa esiin tulleita asioita. Neste Oil ostaa toimittajiltaan ainoastaan sertifioituja palmuöljyeriä, joiden alkuperä tunnetaan.

Neste Oil edellyttää toimittajiltaan lainmukaista toimintaa ja RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) periaatteiden noudattamista.

Lue Wilmarin vastaus Greenpeacen raporttiin.

Lue Greenpeacen raportti palmuöljyteollisuudesta ja palmuöljykaupasta.

Vuoden 2013 aikana julkisuudessa esiintyi väitteitä, joiden mukaan Neste Oililla olisi kytköksiä maakaappauksiin Aasiassa. Neste Oilin omassa toimitusketjussa ei ole tapahtunut maakaappauksia. Kaikki yhtiön käyttämä palmuöljy on jäljitetty viljelmälle asti. Yhtiöllä on tiedossaan viljelmien tarkat sijainnit ja niiden historiatiedot, eikä viljelmillä ole laajentumissuunnitelmia. Sekä sertifiointivaatimukset että Neste Oilin omat vastuullisuuskriteerit vaativat ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikilta yhtiön toimittajilta. Kaikki Neste Oilin toimittajat ovat sitoutuneet RSPO:n maakaappauksia koskeviin kriteereihin.

Tutustu RSPO:n vastuullisuuskirteereihin.

Lue lisää Neste Oilin toimitusketjun vastuullisuuden todentamisesta.

Pienviljelijäyhteistyö ja metsäpalot vuoden pääaiheita Aasiassa

Neste Oilin tekemä yhteistyö palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa kiinnosti yhtiön sidosryhmiä Aasiassa vuonna 2013. Yhtiö ostaa tällä hetkellä palmuöljyä noin 54 000 pienviljelijäperheeltä. Lisäksi Neste Oil neuvottelee uudesta hankkeesta, joka mahdollistaisi palmuöljyn ostamisen myös itsenäisiltä pienviljelijöiltä.

Myös Indonesian metsäpalot herättivät keskustelua vuonna 2013. Metsäpalojen epäiltiin johtuneen osittain laittomista kulotuksista viljelmillä. Indonesian viranomaiset ja RSPO tutkivat useita tapauksia, eikä miltään Neste Oilin toimittajien viljelmiltä löytynyt kulotettuja alueita. Kaikilla Neste Oilin toimittajilla on selkeä kulotukset kieltävä politiikka.

Varustamotoiminnasta luopuminen puhutti henkilöstön keskuudessa ja mediassa

Neste Oilin ilmoitukset varustamohenkilöstön yhteistoimintaneuvotteluista ja varustamotoiminnasta luopumisesta synnyttivät keskustelua niin henkilöstön keskuudessa kuin mediassakin. Aiheita käsiteltiin asianomaisten työntekijöiden kanssa avoimesti ja lain vaatimusten mukaisesti. Yhtiö tiedotti asiasta ja vastasi median kyselyihin avoimesti.

Edunvalvonta tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi

Neste Oil tukee lainsäätäjien ja muiden päättäjien työtä tarjoamalla asiantuntijanäkemyksiä ja -tietoa toimialaansa koskevan päätöksenteon tueksi. Edunvalvonnalla tuetaan yhtiön strategisia tavoitteita sekä edistetään liiketoimintaympäristön myönteistä kehitystä ja yhtiön kilpailukykyä. Neste Oil on sitoutunut EU:n hyvään edunvalvontatapaan rekisteröitymällä EU:n toimielimien avoimuusrekisteriin.

Neste Oil pyrkii toimimaan aktiivisena keskustelijana niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 2013 Neste Oil oli EU-tasolla mukana keskustelemassa liikenteen uusiutuvia polttoaineita koskevien direktiivien uudistamisesta, liikenteen vaihtoehtoisista polttoaineista ja vuoden 2020 jälkeisestä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta. Lisäksi Neste Oil jatkoi työtä, jonka tavoitteena on poistaa markkinoille pääsyn esteitä EU:n sisällä ja ulkopuolella. Suomessa Neste Oil osallistui keskusteluihin muun muassa ympäristönsuojelulain uudistamisesta, hallituksen energia- ja ilmastopoliittisesta strategiasta sekä rikkidirektiivin kilpailukykyvaikutusten kompensoinnista. Yhdysvalloissa ja Kanadassa Neste Oil on tarjonnut alan etujärjestöjen kautta näkemyksiä maiden biopolttoainelainsäädännön kehittämiseen.

Neste Oil oli vuonna 2013 mukana tukemassa nuorille tulevaisuuden vaikuttajille suunnattua Arkadia 2015 -valmennusohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on tarjota osallistujille kattavat tiedot kotimaisen omistamisen, kaupan-, energia- ja media-alojen sekä kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuuden haasteista.

Lue lisää Arkadia 2015 -ohjelmasta.

Lue lisää Neste Oilin tärkeimmistä kannanotoista.