• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Hyväntekeväisyys ja sponsorointi

Neste Oilin sponsorointitoiminta perustuu yhtiön sponsorointiperiaatteisiin. Keskeinen kriteeri yhteistyökumppanin valinnassa on samankaltainen arvopohja. Yhtiö ei tue poliittisia puolueita, uskonnollisia liikkeitä tai yritysten harrastuskerhoja. Vuonna 2013 Neste Oil käytti hyväntekeväisyyteen ja sponsorointiin yhteensä miljoona (1) euroa.

 

Neste Oil Rallilla merkittävä vaikutus Jyväskylän alueella

Neste Oil on toiminut Suomen MM-ralliosakilpailun päätukijana vuodesta 1994 lähtien. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan Neste Oil Ralli tuotti Jyväskylän alueelle lähes 15 miljoonan euron suoran taloudellisen vaikutuksen. Tapahtuman vaikutus kaupungin imagoon on myös erittäin myönteinen. Kyselytutkimuksena tehdyn selvityksen toteutti Sports Business School.

Lue lisää tutkimuksesta.

Muut tuetut urheilukohteet vuonna 2013:

 

Viime vuosina panostettu erityisesti lapsiin ja nuoriin

Viime vuosina Neste Oilin tuki on kohdistunut erityisesti lapsiin ja nuoriin. Tuettujen kohteiden avulla Neste Oil pyrkii lisäämään nuorten ja lasten hyvinvointia sekä tarjoamaan heille mielekästä toimintaa ja liikkumisen iloa.

Vuonna 2013 tuettuja kohteita olivat:

 • Nuorten hyväksi - kampanja: nuorten hyvinvoinnin edistäminen
 • Suomen Taitoluisteluliitto: nuorten (10–15-vuotiaat) maajoukkueluistelijoiden loukkaantumista ennaltaehkäisevän työn tukeminen
 • Millennium Youth Camp -tiedeleiri: nuorten kannustaminen tieteen pariin ja kestävän kehityksen edistäminen tulevaisuuden tieteentekijöiden parissa
 • Kemianluokka Gadolin: kemian alan opiskelun edistäminen tarjoamalla koululaisille toiminnallinen oppimisympäristö
 • Espoo Bluesin junioriyhteistyö: pitkäkestoista aktiivisen junioritoiminnan tukemista
 • Borneo Child Aid: tuki mahdollistaa koulunkäynnin vuosittain 265 malesialaislapselle
 • Lastenklinikoiden kummien ja Bluesin yhteistyö: Neste Oil maksoi 100 euroa jokaisesta Espoo Bluesin kaudella 2012–2013 kotiottelussa tekemästä maalista Lastenklinikoiden Kummit ry:lle, jonka kautta varat ohjataan Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan lastenosastolle
 • Yrityskylä-hanke Turussa: kuudesluokkalaisille suunnattu työelämän, yhteiskunnan ja yrittäjyyden oppimisympäristö

 

Edelläkävijyyttä edistävää sponsorointia

Tutkimus ja kehitys ovat merkittävässä roolissa Neste Oilin liiketoiminnassa, minkä vuoksi niitä pidetään myös tärkeinä sponsorointikohteina.

Vuonna 2013 tuettuja kohteita:

 • Millennium Technology Prize: Maailman suurin teknologiapalkinto ihmisten elämänlaatua parantaville ja kestävää kehitystä tukeville innovaatioille

 

Tukea paikalliselle urheilu- ja kulttuuritoiminnalle

Neste Oil edistää myös paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuutta tukemalla urheilu- ja kulttuurikohteita paikkakunnilla, joilla sillä on toimintaa. Vuonna 2013 yhtiö lahjoitti paikallisesti noin 57 000 euroa lasten ja nuorten parissa tehtävään vapaaehtoistyöhön.

Tuetut kohteet vuonna 2013:

 • Porvoon Suvisoitto: musiikkitapahtuma yhtiön jalostamopaikkakunnalla Porvoossa
 • Naantalin Musiikkijuhlat: musiikkitapahtuma yhtiön jalostamopaikkakunnalla Naantalissa
 • Paikallinen lasten ja nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö

 

Yhtiön joululahjoituskohteet vuonna 2013 olivat Helsingin uusi lastensairaala, UN Women ja WWF Suomi. Vuoden 2013 lahjoitussumma oli 15 000 euroa.