• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Ihmisoikeudet

Neste Oil on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeusjulistuksen sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ihmisoikeusperiaatteita. Yhtiö edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista myös kaikilta kumppaneiltaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kirjattu Neste Oilin kestävän kehityksen periaatteisiin biopolttoaineille, kestävän kehityksen politiikkaan ja yhtiön eettisiin sääntöihin.

Neste Oilissa ei hyväksytä häirintää, syrjintää, lapsityövoimaa, pakkotyötä tai hyväksikäyttöä missään muodossa. Neste Oilin omassa toiminnassa keskeisin ihmisoikeusnäkökulma on tasa-arvon edistäminen. Yhtiölle on laadittu eettiset säännöt ja niitä on esitelty henkilöstölle muun muassa interaktiivisen pelin kautta.

Tutustu Neste Oilin eettisiin sääntöihin, kestävän kehityksen politiikkaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin biopolttoaineille.

Riskialteimmaksi alueeksi tunnistettu Kaakkois-Aasia

Neste Oilin omassa toiminnassa ei ole tunnistettu lapsi-, pakko- tai rangaistustyövoiman käyttöön liittyviä tapauksia eikä yhtiössä todettu muitakaan ihmisoikeusloukkauksia vuonna 2013.

Neste Oilin koko toimitusketjun kattavassa ihmisoikeusriskien kartoituksessa riskialteimmaksi alueeksi on tunnistettu Kaakkois-Aasia, mistä yhtiö ostaa uusiutuvia raaka-aineita. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi koko toimitusketjussa kaikki Neste Oilin raaka-ainetoimittajat käyvät läpi Due diligence -tarkastuksen ennen kumppaniksi hyväksymistä. Tarkastuksessa arvioidaan myös ihmisoikeuksiin, kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön liittyvät toimintatavat. Sertifiointimenettelyn yhteydessä ulkopuoliset auditoijat tarkastavat raaka-ainetoimittajien toiminnan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvät toimintatavat. Neste Oil vaatii kaikilta palmuöljytoimittajiltaan myös palmuöljyn vastuullista käyttöä edistävän RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) -järjestön jäsenyyttä. Liittymällä RSPO:n jäseneksi toimittajat sitoutuvat järjestön periaatteisiin, jotka sisältävät ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Tutustu RSPO:n periaatteisiin.

Alueilla, joilta Neste Oil hankkii palmuöljyä, ei todettu maakiistoja vuonna 2013. Yhtiön palmuöljytoimittajiin kuuluvalla IOI Groupilla on meneillään avoin maakiistatapaus Malesian Sarawakissa. Neste Oil ei osta palmuöljyä kiistanalaisilta alueilta. Yhdelläkään plantaasilla, joilta Neste Oil ostaa palmuöljyä ei ole laajentumisaikeita tai maakiistoja.

Lue lisää toimittajien vastuullisen toiminnan varmistamisesta.