• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Järjestötoiminta ja yhteistyöhankkeet

Neste Oil osallistuu toimialansa kehittämiseen osallistumalla aktiivisesti keskeisten järjestöjen toimintaan maailmanlaajuisesti. Yhtiö osallistuu järjestöjen toimintaan joko hallituksissa tai työryhmissä.

Vuonna 2013 Neste Oil osallistui muun muassa seuraavien yhteisöjen toimintaan:

 

Energia- ja kemianteollisuus

 • European Biodiesel Board (EBB)
 • CONCAWE, eurooppalainen öljynjalostajien turvallisuutta ja ympäristöhallintaa edistävä järjestö
 • Europia, eurooppalaisen öljynjalostusteollisuuden edunvalvontajärjestö
 • ASFE, Euroopan synteettisten polttoaineiden järjestö
 • Kemianteollisuus ry, kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö
  • Neste Oilin toimitusjohtaja on toiminut hallituksen puheenjohtajana vuoden 2013 alusta alkaen
 • Öljyalan Keskusliitto (ÖKL), öljyalan edunvalvontajärjestö
  • Neste Oilin edustaja toimii hallituksen varapuheenjohtajana
 • Cleantech Finland, Cleantech-teollisuutta ja kestäviä ratkaisuja edistävä verkosto
 • CLEEN, Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä
 • European Energy Forum (EEF), energia-alan avointa keskustelua ja kehitystä edistävä järjestö
 • Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), uusiutuvien polttoaineiden käyttöä liikenteessä edistävä järjestö
 • European Committee of Standardization (CEN), Euroopan standardointijärjestö
 • ASTM International (entinen American Society for Testing and Materials), Yhdysvaltojen standardointijärjestö
 • Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), merikuljetusten turvallisuutta ja ympäristövastuullisuutta edistävä vapaaehtoinen järjestö 

 

Raaka-aineiden vastuullinen tuotanto ja käyttö 

Erilaisten järjestöjen lisäksi Neste Oil osallistuu vuosittain myös useisiin yhteistyöhankkeisiin.

Lentoliikenteen hankkeet

 • Eurooppalaisen lentoliikenteen tiekartta (European Aviation Biofuels Flightpath)
  • hankkeen tavoitteena lisätä lentoliikenteen biopolttoaineiden vuosittainen kulutus 2 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä.
 • ITAKA-hanke (Initiative Towards Sustainable Kerosene for Aviation)
  • tavoitteena tukea uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistamista ja käyttöä Euroopassa.
 • Hollantilainen 'Bioport for jet fuels in the Netherlands' -aloite, jonka tavoitteena on edistää vastuullisesti tuotettujen biopolttoaineiden käyttöönottoa lentoliikenteessä. 

 

Turvallisuutta edistävät hankkeet

 • Tankkeriturva-hanke, Suomenlahden liikenne- ja ympäristöturvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke.

 

Kestävän kehityksen hankkeet

 • Responsible Care -ohjelma, kansainvälinen kemianteollisuuden vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.