• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Neste Oilin keskeiset sidosryhmät

Asiakkaat
Henkilökunta ja kauppiaat
Omistajat ja sijoittajat
Päättäjät ja viranomaiset
Paikallisyhteisöt
Kumppanit (Raaka-aine- ja muut toimittajat, yliopistot jne.)
Media
Järjestöt
Asiakkaat
Henkilökunta ja kauppiaat
Omistajat ja sijoittajat
Päättäjät ja viranomaiset
Paikallisyhteisöt
Kumppanit (Raaka-aine- ja muut toimittajat, yliopistot jne.)
Media
Järjestöt

Asiakkaat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutuskanavat   Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013    
 • Korkealaatuiset ja turvalliset tuotteet
 • Luotettava toimitus ja hyvä saatavuus
 • Vastuullinen toiminta läpi toimitusketjun
 • Päästöjä vähentävät tuotteet ja ratkaisut, joilla on mahdollista täyttää biovelvoitetta
 • Kilpailukykyinen hinnoittelu
 • Asiakaspalvelukanavat (esim. puhelinpalvelu, palaute verkkosivuston kautta, voiteluaineneuvonta)
 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Henkilökohtainen kanssakäyminen myyntihenkilöstön kanssa
 • Bränditutkimus
 • Facebook-tilit
 • Konsernin Twitter-tili
 • Konsernin LinkedIn-tili
 • Tuotteidemme avulla asiakkaamme pystyivät vuonna 2013 vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään noin 4,8 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa yli 40 %:a Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.
 • Kehitämme jatkuvasti toimitusketjuamme luotettavien toimitusten varmistamiseksi.
 • Varmistamme vastuullisuuden toteutumisen toimitusketjumme jokaisessa vaiheessa.
 • Asemillamme tehtiin 1 724 auditointia tai tarkastusta korkeatasoisen asiakaskokemuksen takaamiseksi.

Kokemukset NExBTL-dieselin käytöstä omassa kalustossamme ovat olleet äärimmäisen positiiviset, ja emme ole vastaanottaneet yhtään asiakasvalitusta.”

Pat O’Keefe, varapääjohtaja, Golden Gate Petroleum

Henkilökunta ja kauppiaat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat    Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013     
 • Oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen
 • Hyvinvoiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö
 • Kehittymismahdollisuudet ja kiinnostavat urapolut
 • Osallistaminen
 • Harjoittelupaikat
 • Innovaatiojärjestelmä
 • Henkilöstötutkimus
 • Tulos- ja kehityskeskustelut
 • Intranet
 • Henkilöstön tulosinfot ja strategiatilaisuudet
 • Kauppiaspäivät
 • Kauppiaiden extranet-palvelu
 • Oppilaitosvierailut
 • Rekrytointimessut
 • Konsernin Careers-Twitter-tili
 • Työnantajamielikuvatutkimukset
 • Kesäharjoittelijatutkimukset
 
 • Uudistimme suoritusperusteisen palkkiojärjestelmämme sekä Suomen jalostamopaikkakuntien palkitsemisjärjestelmän.
 • Lanseerasimme uuden Way Forward -toimintamallin, jonka muodostamiseen henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua.
 • Järjestimme useita sisäisiä esimies- ja muita koulutuksia.
 • Jatkoimme työhyvinvointisuunnitelman toteuttamista.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme kattavan työterveyshuollon.
 • Tuemme työkiertoa ja uudelleensijoitustoimintaa.
 • Tarjosimme kesätyöpaikan noin 300 nuorelle. Lisäksi asemillemme palkattiin kesäavuksi noin 200 nuorta. Palkkauksessa painotettiin erityisesti nuoria, joilla ei ollut aiempaa työkokemusta.
 • Neste Oil sai kesäharjoittelijoille vuosittain tehtävässä kyselyssä kokonaisarvosanan 4,4 (4,2) asteikolla 1-5.
 • Olimme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.
 

"Takanani on jo yli 20 vuotta työntäyteistä uraa Neste Oililla. Työ on joustanut ja vaihdellut elämäntilanteen mukaan. Vastaavasti joustoa on löytynyt myös omalta puoleltani, kun työ on sitä edellyttänyt. Pitkä ura saman työnantajan palveluksessa on edellyttänyt, että yhtiön ja työtovereiden arvot ovat omieni kanssa samansuuntaiset. Olen lisäksi kokenut, että minulla on ollut mahdollisuus edistää työni kautta tärkeinä pitämiäni asioita talouden, tekniikan ja ihmisten parissa."

Reetta Ristola, hankintapäällikkö, Neste Oil

Omistajat ja sijoittajat

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset    Vuorovaikutuskanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013   
 • Osakkeen hyvä kokonaistuotto
 • Hyvä velanmaksukyky
 • Riittävän ja luotettavan tiedon tarjoaminen sijoituspäätöksen tueksi
 • Vastuullinen toiminta
 • Hyvä riskienhallinta 
 • Tulosjulkistustilaisuudet
 • Yhtiökokous
 • Pääomamarkkinapäivä
 • Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset
 • Sijoittajien ja analyytikkojen konferenssipuhelut
 • Kyselytutkimukset
 • Maksoimme omistajillemme vuodelta 2012 osinkoa 0,38 euroa osakkeelta.
 • Paransimme sijoitetun pääoman tuottoamme verojen jälkeen (tärkein taloudellinen tavoite) 5,0 prosentista 11,8 prosenttiin.
 • Järjestimme pääomamarkkinapäivän Lontoossa.
 • Tapasimme säännöllisesti sijoittajia ja analyytikoita.
 • Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä noudatimme toiminnassamme eettisiä sääntöjämme.

 

"Vastuullisuusasiat ovat yhä olennaisimpia yritysten toiminnalle ja sitä kautta myös sijoittajille. Me Nordea Asset Managementissa pyrimme sisällyttämään useita ympäristöä, sosiaalisia ja hallinnollisia näkökulmia päätöksentekoomme, ja arvostamme Neste Oilin panostusta vastuullisuuden johtamiseen. Erityisesti arvostamme läpinäkyvyyden tasoa ei pelkästään heidän vuosiraportoinnissaan vaan myös avoimuutta keskustella julkisesti yhtiön mahdollisuuksista ja haasteista."

Antti Savilaakso, vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja, Nordea

Päättäjät ja viranomaiset

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013   
 • Lakien ja säädösten noudattaminen
 • Luotettava ja riittävä raportointi
 • Verojen maksaminen 
 • Vierailut Neste Oililla
 • Henkilökohtaiset tapaamiset
 • Lupahakemusprosessit
 • Yhteiset kriisiharjoitukset
 • Bränditutkimus
 • Sidosryhmien neuvottelukunta 
 • Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti kaikissa toimintamaissamme
 • Maksettavat tuloveromme olivat yhteensä 94 miljoonaa euroa. Lue lisää maksettavista veroista.
 • Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa päättäjien ja viranomaisten kanssa toimialaamme koskevissa aiheissa.
 • Jätimme Porvoon jalostamon uuden ympäristölupahakemuksen syksyllä 2013. 
 

"Neste Oilin toiminnassa on viime vuosien aikana korostunut positiivisella tavalla pyrkimys nostaa esille yhteiskuntavastuu osana toimintaa. Panostukset biopolttoaineisiin ja muihin uusiutuviin raaka-aineisiin sekä jatkuva tuotekehitys ovat olleet tärkeä osa tätä tavoitetta. Neste Oil on kestävän kehityksen hengessä hakenut jatkuvasti uusia toimintamahdollisuuksia ja suhtautunut vakavasti ympäristöjärjestöjen kritiikkiin esimerkiksi palmuöljyn käyttöön liittyen."

Pia Kauma, kansanedustaja ja Neste Oilin sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtaja

 

Paikallisyhteisöt

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset  Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013   
 • Tuotantolaitosten ympäristövaikutusten hallinta
 • Tuet ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Avoin ja ajantasainen tiedottaminen 
 • Suomen jalostamopaikkakuntalaisille suunnatut Naapurikutsut
 • Yhteistyö naapuriyritysten kanssa
 • Avoimien ovien päivät jalostamoilla
 • Naapurustoille jaettavat lehdet ja uutiskirjeet
 • Naantalin jalostamon Facebook-sivu
 • Tapaamiset paikallisten kuntapäättäjien kanssa 
 • Sähköiset viestintäkanavat (verkkosivut) palautteen antamiseksi
 • Seuraamme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja toimimme ympäristölupien rajoissa.
 • Jaamme tuotantolaitosten naapurustoille lehteä laitosten ajankohtaisista asioista
 • Poikkeamatilanteista tiedotetaan Porvoon ja Naantalin jalostamoilla tekstiviestitse, sähköpostitse, jalostamojen infopuhelimilla sekä Kilpilahden teollisuusalueen verkkosivuilla.
 • Vuonna 2013 Porvoon ja Naantalin jalostamot tiedottivat poikkeamatilanteista yhteensä 37 kertaa. Singaporen ja Rotterdamin jalostamolla ei tapahtunut tiedottamista vaativia poikkeamia.
 • Päättäjille ja naapurustolle tehdyssä tutkimuksessa Neste Oilin paikallisen tiedottamisen luotettavuus sai Porvoossa arvosanan 3,25 ja Naantalissa 3,24 (asteikko 1-4).
 • Vuonna 2013 järjestimme avoimien ovien päivän Naantalin ja Rotterdamin jalostamoilla. 

 

On ollut mukava huomata, että suuri teollisuuslaitos ja pieni golfkenttä voivat toimia näin lähekkäin, vain muutaman kilometrin päässä toisistaan. Olemme jo tehneet yhteistyötä erilaisten tapahtumien ja kokousten muodossa, ja yhteistyössämme on vielä paljon mahdollisuuksia. Olemme kokeneet kuuluvamme naapureina lähipiiriin ja saaneet tietoa teollisuuslaitoksen toiminnasta säännöllisesti.”

Antti Hiltunen, toimitusjohtaja, Kullo Golf Oy

Kumppanit (Raaka-aine- ja muut toimittajat, yliopistot jne.)

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013   
 • Reilu toimeentulo ja oikeudenmukainen kohtelu
 • Mahdollisuus kehittää omaa toimintaa ja yhteistyötä
 • Neste Oilin liiketoiminnan vastuullisuus
 • Oikeudenmukainen kohtelu
 • Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet 
 • Jatkuva vuorovaikutus, tapaamiset ja vierailut
 • Koulutustilaisuudet
 • Auditoinnit
 • Tutkimuskonsortiot ja -ryhmät
 • Vuosittainen palautekysely
 • Seminaarit ja konferenssit 
 
 • Asiantuntijamme auttavat palmuöljyn pienviljelijöitä Indonesiassa kehittämään toimintaansa, jotta he saisivat tuotantonsa sertifioitua.
 • Aloitimme RaisioAgron kanssa tutkimuksen, jolla selvitetään oljen hyödyntämistä biopolttoaineiden valmistuksessa kustannustehokkaasti.
 • Olimme mukana Lappeenrannan teknillisen yliopiston biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä koskevassa tutkimushankkeessa.
 • Olemme mukana useissa kansainvälisissä leväöljytutkimushankkeissa. Vuonna 2013 aloitimme uuden levätutkimusyhteistyön Queenslandin yliopiston kanssa Australiassa.
 • Olimme mukana VTT:n johdolla toimivassa laajapohjaisessa TransEco-tutkimushankkeessa ja jatkamme yhteistyötä osallistumalla uuteen TransSmart-hankkeeseen.

 

"Golden Agri-Resourcesissa uskotaan, että monia sidosryhmiä osallistava yhteistyö on paras tapa saavuttaa ratkaisuja vastuullisessa palmuöljyn tuotannossa. Johtava asemamme mahdollistaa meille parhaiden käytäntöjen ja standardien käyttöönoton, ympäristövaikutusten hallinnan ja paikallisyhteisöjen osallistamisen samalla kuitenkin maksimoiden pitkäaikaisen arvon osakkeenomistajillemme."

Peter Heng, viestinnästä ja vastuullisuusasioista vastaava johtaja, Golden Agri-Resources Ltd

Media

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013    
 • Avoin, luotettava ja ajantasainen viestintä
 • Hyvä tavoitettavuus

 

 • Taustoittavat toimittajatapaamiset
 • Mediatilaisuudet ja haastattelut
 • Vierailut toimipaikoilla
 • Facebook-kanava Neste Oil Bensis
 • Konsernin Twitter-tili
 • Suorat yhteydenotot viestintään
 • Verkkosivut
 • LinkedIn-tili
 • Konserniviestintämme vastasi mediayhteydenottoihin ja auttaa toimittajia löytämään tarkoitukseensa sopivan henkilön.
 • Tarjosimme haastattelumahdollisuuksia.
 • Järjestimme taustoittavia toimittajatapaamisia 65 toimittajalle.
 • Henkilöstömme edustajat toimivat asiantuntijoina useissa yhteiskunnallisia aiheita käsitelleissä lehtiartikkeleissa.
 • Järjestämme medialle ja muille vierailijaryhmille vierailuja toimipaikoissamme.

 

" Seuraan mielenkiinnolla Neste Oilin tutkimustyötä ja uusien raaka-aineiden jalostamista biopolttoaineiksi. Jätteille ja monenlaiselle biomassalle tämä on todellista uusiokäyttöä."

Helena Raunio, toimittaja, Tekniikka & Talous

Järjestöt

Neste Oiliin kohdistuvat odotukset   Vuorovaikutuskanavat  Esimerkiksi näin vastasimme odotuksiin vuonna 2013    
 • Toiminnan vastuullisuus ja läpinäkyvyys
 • Palmuöljyn käytön vastuullisuus
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Aktiivinen osallistuminen keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista ja työskentely asioiden kehittämiseksi
 • Asiantuntemuksen jakaminen 
 • Tapaamiset järjestöjen edustajien kanssa
 • Yhteiset harjoitukset, esim. öljyntorjunta
 • Konferenssit ja seminaarit
 
 • Aloitimme yhteistyön The Forest Trust (TFT) -järjestön kanssa metsäkadon ehkäisemiseksi ja vastuullisen raaka-ainetuotannon turvaamiseksi.
 • Julkaisimme metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevat periaatteet.
 • Olemme aktiivisesti mukana toimialamme tärkeiden järjestöjen, kuten Öljyalan keskusliiton ja Kemianteollisuus ry:n, toiminnassa.
 • Olemme aktiivinen RSPO:n jäsen. Saimme ensimmäisenä maailmassa RSPO-RED-sertifikaatin.
 • Teemme öljyntorjuntayhteistyötä Suomen WWF:n kanssa ja toteutimme yhteisen öljyntorjuntaharjoituksen Porvoon jalostamolla.
 • Tuemme lasten koulutusta ja hyvinvointia edistävän Borneo Child Aid -järjestön toimintaa Malesiassa.
 • Tapasimme kriittisiä ympäristöjärjestöjä.

Lue lisää järjestöyhteistyöstä.

 

"Neste Oil edistää muutosta palmuöljyteollisuudessa uraauurtavalla hankintapolitiikallaan, jossa sitoudutaan ja sitoutetaan tuottajia metsäkadon torjuntaan. He ymmärtävät, että ostajien täytyy tukea toimittajiaan muutosten tekemisessä. Neste Oil työskentelee tiiviisti TFT:n ja muiden sidosryhmiensä kanssa poistaakseen esteitä, jotta palmuöljy olisi aidosti metsäkadosta vapaata."

Scott Poynton, toiminnanjohtaja, TFT (The Forest Trust)