• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Taloudellinen vaikutus

Neste Oilissa kannetaan taloudellista vastuuta huolehtimalla kannattavuudesta ja kilpailukyvystä, jotta yhtiö pystyisi kasvattamaan omistajiensa varallisuutta omistuksen arvonnousulla ja osingoilla.

Neste Oilin toiminnalla on huomattava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhtiön maksamat verot ja veronluonteiset maksut tukevat yhteiskunnan ja sen palveluiden ylläpitämistä. Neste Oil on Suomessa myös merkittävä polttoaine- ja arvonlisäverojen kerääjä.

Neste Oil on vuoden 2013 liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin yhtiö, joka tarjoaa työpaikan maailmanlaajuisesti noin 5 000 työntekijälle. Urakoitsijoiden työntekijät mukaan luettuna Neste Oilin työllistävä vaikutus oli noin 7 600 henkilöä vuonna 2013.

Neste Oil tilittää myymistään polttoaineista myös huoltovarmuusmaksua huoltovarmuusrahastoon sekä maksaa maahan tuomastaan raakaöljystä öljysuojamaksua. Huoltovarmuusrahaston varoilla turvataan yhteiskunnan ja sen toimijoiden perustarpeet poikkeusoloissa. Öljysuojarahasto puolestaan on ympäristöministeriön hallinnoima valtion budjetin ulkopuolinen rahasto, jonka avulla varaudutaan öljyvahinkojen torjuntaan muun muassa kalustohankinnoin sekä korvataan öljyvahinkoja, mikäli niiden aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei pysty korvaamaan vahinkoa.

Neste Oil on merkittävä viejä Suomessa, ja vuosittain yhtiön jalostustoiminnalla on noin 2 miljardin euron positiivinen vaikutus maan kauppataseeseen verrattuna tilanteeseen, jossa kotimaista öljynjalostusta ei olisi ja kaikki öljytuotteet tuotaisiin Suomeen. Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan kasvu on tehnyt Neste Oilista myös Suomen kolmanneksi suurimman cleantech-yhtiön. Neste Oilin cleantech-liikevaihto vuonna 2013 oli 2,5 (2,2) miljardia euroa.

 

Taloudellinen vaikutus ja sidosryhmät

(klikkaamalla kuvan eri sidosryhmiä näet heitä koskevat tiedot)

 

Henkilöstö
Omistajat ja rahoittajat
Yhteiskunta
Toimittajat