• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Kannanotot energia- ja ilmastoasioihin

Vaihtoehtoiset liikenteen energiaratkaisut

Tulevaisuuden liikenteessä tarvitaan monia erilaisia energiavaihtoehtoja. Olemassa olevia polttomoottoreita ja infrastruktuuria käyttävät nestemäiset polttoaineet tulevat todennäköisesti olemaan hallitsevia vaihtoehtoja lähivuosikymmeninä. Sen vuoksi biopolttoaineet ovat avainasemassa liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähennettäessä. Vaihtoehtoiset ratkaisut kuten kaasu, sähkö tai vety yleistyvät jollakin aikavälillä. Neste Oilin näkemyksen mukaan lainsäätäjien tulisi tarjota kaikille ratkaisuille tasapuoliset mahdollisuudet, jotka perustuvat todelliseen ilmastovaikutukseen. Olisi tärkeää selvittää keinoja, joilla biopolttoaineiden käyttöönottoa voitaisiin edistää lentoliikenteessä, jossa pitkälläkin tähtäimellä nestemäiset polttoaineet ovat ainoa vaihtoehto.

Ilmastonmuutos ja Euroopan unionin ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen

Tämänhetkiset Euroopan unionin jäsenmaille asetetut kasvihuonekaasujen vähennystavoitteet ulottuvat vuoteen 2020 asti. Neste Oilin näkemyksen mukaan Euroopan unionin tulisi mahdollisimman nopeasti selventää vuoden 2020 jälkeistä ilmasto- ja energiapolitiikkaansa, sillä epätietoisuus tulevasta lainsäädännöstä hidastaa investointeja uusiutuviin energiamuotoihin. Kasvihuone- ja pakokaasupäästöjen vähentämiseksi on tärkeä säilyttää sitovat EU-tason tavoitteet liikenteen uusiutuville energiamuodoille myös vuoden 2020 jälkeen.

Biopolttoaineiden sääntely ja raaka-aineet

EU:n biopolttoainelainsäädäntö sisältää erittäin tiukat kestävyyskriteerit. Neste Oil kannattaa Euroopan komission esitystä, jonka mukaan peltoviljeltyjen raaka-aineiden käyttö rajattaisiin nykytasolle epäsuoran maankäytön muutoksesta (Indirect land use change, ILUC) mahdollisesti aiheutuvien päästöjen ehkäisemiseksi. Näin uusia ILUC-päästöjä ei voisi syntyä. Asetettu katto kannustaisi uusien raaka-ainesukupolvien ja teknologioiden kehittämiseen. Neste Oil odottaa EU:n ja kansallisten viranomaisten suosivan jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena.

Lue lisää Neste Oilin kannanotoista ilmasto- ja energia-asioissa.