• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Olennaisuusarvio

Neste Oilin olennaisuusmatriisissa kuvataan yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeiset sekä yhtiön sidosryhmille tärkeät vastuullisuusteemat. Vastuullisuuden olennaisuusmatriisi päivitettiin vuonna 2012 ja se on yhtiön hallituksen ja johtoryhmän hyväksymä. Vuoden 2012 olennaisuusmäärittelyssä olivat johtoryhmän lisäksi mukana myös yhtiön vastuullisuuden eri osa-alueiden asiantuntijat. Vastuullisuusmatriisi päivitetään joka toinen vuosi. Seuraava päivitys tehdään syksyllä 2014.

 

 

 

 

Vastuullisuuden olennaisuusmatriisi