• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet

Neste Oilin toimintaan liittyy useita vastuullisuutta koskevia riskejä. Yhtiön riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa muun muassa nämä toimintaan liittyvät uhat ja tukea ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrittelemistä. Neste Oililla ei ole omaa öljyn etsintää tai -poraustoimintaa, mikä vähentää merkittävästi yhtiön suoria ympäristöriskejä. 

 

Neste Oilin toimintaan liittyvät merkittävimmät vastuullisuusriskit

Keskeinen riski

Suoritus vuonna 2013

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Vastuullisuuden avainalue
Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden hankinta ja palmuöljyyn liittyvä maineriski
 • Ei vastuullisuuteen liittyviä epäkohtia (kuten lain tai sääntöjen rikkomuksia) uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa tai käytössä.
 • Yhtiö käyttää ainoastaan jäljitettyä ja sertifioitua palmuöljyä.
 • Avoin viestintä ja raportointi.
 • Tiivis sidosryhmäyhteistyö.
 • Yhteistyö metsäkadon torjuntaan keskittyvän TFT-järjestön kanssa.
Vastuullinen
toimitusketju
Jalostustoiminnan henkilö- ja prosessiturvallisuus
 • Henkilöturvallisuus ei kehittynyt toivotulla tavalla. Prosessiturvallisuuden osalta päästiin tavoitteeseen.
 • Yhtiössä päivitettiin ja lanseerattiin turvallisuussäännöt.
 • Aloitettiin laaja turvallisuuden kehittämishanke.
Turvallisuus
Jalostustoiminnan ympäristövaikutukset
 • Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia.
 • Neste Oilissa jatkettiin ympäristölupien edellyttämää ympäristön seurantaa.
 • Teimme laajan yhteenvedon Porvoon jalostamon ympäristövaikutuksista ympäristölupahakemusta varten.
Ilmasto ja resurssitehokkuus
Tuotevastuu
 • Yhtiö toimitti asiakkailleen sekä lainsäädännön edellyttämiä että vapaaehtoisia tuotetietoja.
 • Yhtiö jatkaa tuotetietoja koskevien aineistojen päivittämistä.
Asiakas

Liiketoiminnan taloudellisista riskeistä kerrotaan lisää Riskienhallinta-osiossa.

 

Vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet kumpuavat strategiasta

Puhtaamman liikenteen strategiansa mukaisesti Neste Oil tarjoaa asiakkailleen ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita ja ympäristövaatimusten mukaisia polttoaineratkaisuja. Yhtiön keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät mahdollisuudet liittyvätkin puhtaampien tuotteiden kehittämiseen ja niiden käytön lisäämiseen.

Neste Oil on kehittänyt toimitusketjun hallintaan liittyvää vastuullisuusosaamistaan EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaiseksi vastuullisuuden todentamisjärjestelmäksi. Euroopan komissio myönsi Neste Oilin omalle vapaaehtoiselle vastuullisuuden todentamisjärjestelmälle hyväksynnän alkuvuonna 2014. Komission hyväksyntä voi lisätä yhtiön mahdollisuuksia ottaa joustavasti käyttöön uusia raaka-aineita.