• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Sertifioidut johtamisjärjestelmät

Neste Oilin johtamisjärjestelmän ohella yhtiön toimintaa ohjaavat tuotantolaitos-, liiketoiminta-alue- ja toimintokohtaiset sertifioidut toimintajärjestelmät. Järjestelmillä varmistetaan, että yhtiön toiminta vastaa ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus) -standardien vaatimuksia.

Järjestelmien toimivuutta arvioidaan sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Sisäisissä laatu-, työterveys-, työturvallisuus-, kestävyyskriteeri- ja ympäristöauditoinneissa varmistetaan, että toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön omien ohjeiden mukaista. Neste Oilin sertifioitujen toimintojen järjestelmät auditoi riippumaton ulkoinen taho.

Järjestelmiä koskevia sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2013 yhteensä 119 (97) kappaletta ja sertifiointiauditointeja 33 (33) kappaletta. Lisäksi tehtiin 2 (1) akkreditointiauditointia.

Uusiutuvan dieselin jalostamoille uusia sertifikaatteja

Vuoden 2013 aikana yhtiön uusiutuvan dieselin jalostamo Singaporessa sai ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -sertifikaatit. Kaikki Neste Oilin uusiutuvan polttoaineen jalostamot ovat myös ISCC (International Sustainability and Carbon Certificate) -järjestelmän mukaan sertifioituja. Rotterdamin ja Singaporen jalostamot on sertifioitu myös RSPO-RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil) -järjestelmän mukaan. Näillä sertifikaateilla varmistetaan Euroopan komission kestävyyskriteerien täyttyminen uusiutuvien polttoaineiden osalta. Lisäksi uusiutuvien polttoaineiden jalostamoilla on Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen EPA-hyväksynnät (Environmental Protection Agency).

 

Muita Neste Oilin sertifikaatteja:

  • ISPS-sertifikaatti (International Ships and Port facility Security Code), satamien ja alusten turvallisuus
  • FPC-sertifikaatti (Factory Production Control Certificate for Bitumen and Bituminous Binders), bitumien valmistus
  • ISM-sertifikaatit (International Safety Management System of Ships), laivaston turvallisuusjohtaminen ja ympäristön saastumisen estäminen