• Tulosta
  • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
  • Tallennetut sivut
  • Lataa tiedostoja
  • Anna palautetta
  • Sanasto

Vastuullisuusarvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat Neste Oilin vastuullisuutta erilaisten vastuullisuusarviointien kautta. Yhtiö seuraa arviointien kehittymistä ja pyrkii kehittämään toimintaansa niistä saadun palautteen perusteella.

Vuonna 2013 Neste Oil oli mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa: