• Tulosta
 • Poista sivu raportistasi Lisää sivu raporttiisi
 • Tallennetut sivut
 • Lataa tiedostoja
 • Anna palautetta
 • Sanasto

Vastuullisuustavoitteet

 Asiakas

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Asiakas
 • Tuotamme puhtaammilla ja huippulaatuisilla liikenneratkaisuillamme lisäarvoa yhä suuremmalle asiakasjoukolle, ja kehitämme vähäpäästöisempiä sovelluksia uusille kohderyhmille.

 • Kemianteollisuuden bioraaka-aineeksi soveltuvan NExBTL-isoalkaanin tuominen markkinoille. Tuote kuuluu NExBTL-tuoteperheeseen.
 • Työn jatkaminen uusien uusiutuvaa polttoainetta sisältävien dieselpolttoaineiden tuomiseksi markkinoille.

Turvallisuus

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Turvallisuus
 • Turvallisuus on luonnollinen ja tärkeä osa jokapäiväistä työtämme, ja olemme sitoutuneet turvallisuuskulttuuriin, joka perustuu hyvälle johtamiselle ja motivaatiolle.

 • Pitkällä aikavälillä tapaturmatavoitteemme on nolla tapaturmaa.

 

 • PSER < 3,0
 • TRIF 3,3
 • Ennakoivien turvalisuustoimenpiteiden määrä 30 000

Henkilöstö

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Henkilöstö
 • Toimintatapamme, inspiroiva johtaminen ja osaavat työntekijät mahdollistavat menestyvän liiketoiminnan. Neste Oil on ihailtu työnantaja.

 • Vuonna 2013 määritelty tehtäväkuvausmalli otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.
 • Palkitseminen tapahtuu jatkossa uuden järjestelmän mukaisesti.
 • Uuden henkilötietojärjestelmän käyttöönotto alkaa vuonna 2014 ja sen arvioidaan olevan valmis 2015 loppuun mennessä.
 • Työhyvinvointisuunnitelman toteuttamisen jatkaminen.
 • Way Forwardin kehittäminen ja siirtäminen käytännön toimintaan.

Yhteiskunta 

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Yhteiskunta
 • Luomme kestävää ja menestyksekästä liiketoimintaa toimimalla eettisesti oikein. Kannattavuustavoitteemme eli sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen on vähintään 15 %.

 • Velan osuus kokonaispääomasta 25–50 %.

 • Jatkamme työskentelyä pitkän aikavälin ROACE-tavoitteen ja velan osuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Jatkamme verojalanjäljen raportoinnin kehittämistä.
 • Jatkamme asiantuntijatiedon tarjoamista.

Ilmasto ja resurssitehokkuus

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Ilmasto ja resurssitehokkuus
 • Edistämme resurssitehokkuutta ja olemme maailmanlaajuinen edelläkävijä jätteiden ja tähteiden jalostamisessa huippulaatuisiksi liikennepolttoaineiksi.

 • Pyrimme edelleen kasvattamaan jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa.
 • Jatkamme energian säästötavoitetta (660 GWh vuoteen 2016 mennessä) edistävien toimenpiteiden toteuttamista.
 • Jatkamme energiatehokkuuden parantamista investoinneilla ja kehittämällä jalostamoiden operointia.
 • Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjä omassa toiminnassamme.
 • Pyrimme jatkossakin toimimaan ympäristölupien rajoissa ja muutamme toimintaamme uusien säädösten mukaisesti.

 

Vastuullinen toimitusketju 

Vastuullisuuden avainalue Pitkän aikavälin päämäärä Mitä seuraavaksi?
Vastuullinen toimitusketju
 • Asetamme uuden vaatimustason toimitusketjun vastuullisuudelle soveltamalla vapaaehtoisia ja ennakoivia keinoja, jotka tukevat liiketoimintamme kasvua.

 • Käytämme jatkossakin ainoastaan sertifioitua raakapalmuöljyä.
 • Varmistamme uusiutuvien raaka-aineiden jäljitettävyyden myös tulevaisuudessa.
 • Syvennämme yhteistyötä valittujen raakaöljytoimittajien kanssa.